Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija informē, ka Černobiļas atomelektrostacijas (AES) avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem ir iespēja saņemt īpaši izveidoto Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku piemiņas zīmi.

Informāciju skatiet Iekšlietu ministrijas mājaslapā