kafjan

Gulbenes novada dome organizē jauniešu un lēmumu pieņēmēju tikšanos “Kafija ar politiķiem”. Galvenā tēma – jauniešiem atbalstošas vides veidošana.

06.02.2017. Stāmerienas klubā, sākums plkst. 18.00.

07.02.2017. Tirzas pamatskolā, sākums plkst. 15.30.

“Gaidām jauniešus, kuri vēlas diskutēt!” aicina Gulbenes novada domes jaunatnes lietu speciālists Lauris Šķenders. “Kafija un cepumi būs!”