Drukāt

22. janvārī Beļavas pagasta pārvaldes darbinieki kopā pulcināja 1991.gada janvāra Barikāžu dalībniekus no sava pagasta, lai kopīgi atskatītos uz notikumiem barikādēs, pakavētos atmiņās, dalītos iespaidos ar pieredzēto un paskatītos uz valstī notiekošo pēc divdesmit sešiem gadiem.

“Tā toreiz notika…”, tieši šādi saucās Barikāžu atceres pasākums “Zīļukā”, kuru caur trijām epizodēm - došanās uz barikādēm, notikumi barikādēs, šodienas skatījums pēc barikādēm, pasākuma apmeklētāji un dalībnieki izdzīvoja divās stundās ar lielu aizrautību, dažkārt pat ar lieliem emociju uzplūdiem. Tas pierāda to, ka arī šodien cilvēkos sirdī mājo patriotisma gars, līdzcilvēcība vienam pret otru un satraukums par šodienas notikumiem valstī.

Paldies visiem pasākuma apmeklētājiem par saviem iespaidiem un atmiņām no janvāra Barikāžu laika piedzīvotā, īpašs paldies – Ilzei Mezītei, Jānim Baškeram, Ievai un Guntim Grīnšteiniem. Paldies Beļavas sieviešu vokālajam ansamblim “Asonase” un Madonas novada Sarkaņu pagasta senioru deju kolektīvam “Labākie gadi” par priekšnesumiem. Paldies Beļavas pagasta pārvaldei un visiem tiem cilvēkiem, kas pielika savu roku, lai pasākums izdotos.

Beļavas pagasta kultūras darba organizators Jānis Skopans