Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija (PIAA) nerekomendē Latvijas patērētājiem iesaistīties darījumos ar SIA "TVshopEXTRA.lv" (reģ. Nr. 40103807818), kura nodarbojas ar tirdzniecību, izmantojot tīmekļa vietni www.tvshopextra.lv, jo SIA "TVshopEXTRA.lv" ir iekļauta "melnajā sarakstā" par Patērētāju strīdu risināšanas komisijas lēmuma neizpildi, kā arī no Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) lēmuma izriet, ka komersants ir veicis negodīgu komercpraksi.

Kā jau ziņots iepriekš, 2017.gada 6.martā PTAC pieņēma lēmumu ar kuru uzlika SIA "TVshopEXTRA.lv" par pienākumu nekavējoties izbeigt negodīgu komercpraksi, kuras ietvaros komersants savā tīmekļa vietnē:

1.            sniedza nepatiesu informāciju par komersanta juridisko adresi;

2.            sniedza Patērētāju tiesību aizsardzības likumam neatbilstošu informāciju par atteikuma tiesībām, tai skaitā SIA "TVshopEXTRA.lv" vienpusējām tiesībām neatmaksāt daļu no patērētāja saistībā ar vietnē www.tvshopextra.lv veiktu pirkumu samaksātās naudas summas;

3.            sniedza normatīvajiem aktiem neatbilstošu informāciju par atteikuma tiesību ierobežojumiem saistībā higiēnas apsvērumiem;

4.            noklusēja informāciju par sūdzību izskatīšanas un ārpustiesas strīdu risināšanas kārtību;

5.            nenodrošināja iespēju saglabāt patērētājiem piedāvātos distances līguma noteikumus par maksāšanas, preču piegādes noteikumiem un piegādes termiņu.

Turklāt, PTAC ir arī iekļāvis SIA "TVshopEXTRA.lv" "melnajā sarakstā" par to, ka uzņēmums nav atmaksājis patērētājam par video reģistratoru neizmaksāto naudas summu 34,45 EUR apmērā, neskatoties uz to, ka Patērētāju strīdu risināšanas komisija ir uzlikusi tai par pienākumu to izdarīt.

Tādējādi, gan PTAC gan Patērētāju strīdu risināšanas komisija konstatēja, ka SIA "TVshopEXTRA.lv" savā darbībā ir pieļāvusi virkni likuma pārkāpumu.

Piemēram, Patērētāju strīdu risināšanas komisijas lietā pret SIA "TVshopEXTRA.lv", patērētājai tika piegādāts video reģistrators, kuru patērētāja, izmantojot atteikuma tiesības, nosūtīja atpakaļ komersantam un informēja komersantu par to, ka vēlas saņemt atpakaļ par preci samaksāto naudas summu pilnā apmērā. Savukārt, SIA "TVshopEXTRA.lv" informēja patērētāju par to, ka nolemj atgriezt tikai 50% no preces pirkuma maksas, paskaidrojot, ka video reģistrators ir acīmredzami lietots.

Patērētāju strīdu risināšanas komisija atzina, ka komersanta izstrādātie līguma noteikumi par atteikuma tiesību izmantošanas kārtību attiecībā uz kompensācijas ieturēšanu, ņemot vērā preces vizuālo izskatu un preces iepakojuma bojājumus, satur netaisnīgus līguma noteikumus un secinājusi, ka komersants prettiesiski atteicies izpildīt patērētājas prasību atmaksāt visu par preci samaksāto naudas summu.

Arī PTAC 2016.gada 6.marta lēmumā ir norādīts, ka Patērētāju tiesību aizsardzības likumā "pārdevējam nav paredzētas tiesības vienpusēji samazināt patērētājam atmaksājamo par preci samaksāto naudas summu, bet gan šī tiesību norma paredz, ka patērētāja atbildība par preces kvalitātes vai vērtības zudumu ir risināma, pusēm vienojoties vai tiesā … PTAC uzskata, ka nav pieļaujama situācija, kurā Sabiedrība jau iepriekš prezumē sev vienpusējas tiesības piemērot šāda veida atbildību noteiktā apmērā."

PTAC arī skaidrojusi, ka gadījumā, ja patērētājs, izmantojot likumā noteiktās atteikuma tiesības, būs nodarījis zaudējumus komersantam, tas būs uzskatāms par individuālu strīdu, kura ietvaros komersantam katrā gadījumā atsevišķi ir jāpierāda patērētāja radīto zaudējumu apmērs.

Tāpat lēmumā PTAC, vērtējot SIA "TVshopEXTRA.lv" izstrādātajos noteikumos ietvērtas komersanta tiesības atteikt atcelt pirkuma līgumu un atteikt atmaksāt preces pirkuma maksu, ja preci turpmāk nevar lietot higiēnisku apsvērumu dēļ, norādīja, ka normatīvie akti nosaka, ka patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ. PTAC ieskatā šis izņēmums neattiecas "uz gadījumiem, kad Sabiedrība savu apsvērumu dēļ nosaka, ka preci turpmāk nevar lietot higiēnisku apsvērumu dēļ un tādēļ liedz patērētājam izmantot atteikuma tiesības".

Ar lēmuma izrakstu var iepazīties PTAC tīmekļa vietnē www.ptac.gov.lv.

PIAA aicina patērētājus, kuri izvēlējušies iegādāties preces tīmekļa vietnē www.tvshopextra.lv pārliecināties, ka komersants ievēro patērētāju likumiskās tiesības, konsultējoties.

Andrejs Vanags
Biedrība "Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija"
Tālr. +371 29295520
E-pasts:

Web: www.pateretajs.lv