Kopbilde GBM2016 01

1. aprīlī Jaunmoku pilī tika godināti “Gada balva medniecībā” laureāti un pasniegtas balvas trīs nominācijās – „Par mūža ieguldījumu medniecībā”, „Par nozīmīgu ieguldījumu medību saimniecības attīstībā Latvijā” un „Par nozīmīgu ieguldījumu medniecībā reģionā”.

Par īpašiem nopelniem vietējā, Latvijas reģionu mērogā, tika pasniegtas desmit balvas ievērojamiem medniekiem vai mednieku kolektīviem, kas ar savu darbu, piemēru un atbildīgu rīcību ir veicinājuši medību jomas izaugsmi.

medn1704Par nozīmīgu ieguldījumu Ziemeļaustrumu reģionā balvu saņēma Krišjāņa Valdemāra pamatskolas amatu mācības un tehnoloģiju skolotājs Mundis Žviriņš no Gulbenes novada Lejasciema. Laureāts augsto novērtējumu saņēma par ilggadēju ieguldījumu medību saimniecības attīstībā Gulbenes novadā – gan klubu attīstībā, gan šaušanas sporta popularizēšanā un jauno mednieku apmācībā, gan medību trofeju izstāžu rīkošanā un noformēšanā. Medību kolēģi Mundi Žviriņu raksturo kā cilvēku ar zelta rokām, kurš vienmēr ir gatavs palīdzēt.

Godinājumu par mūža ieguldījumu medniecībā saņēma trīs medniecības jomas izcilākie pārstāvji: Andris Jaunbērziņš par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu medību šaušanas sporta attīstībā, jauno mednieku apmācību organizēšanā un atbalstīšanā; Uldis Krūmiņš par nozīmīgu ieguldījumu vilku medību paņēmienu izkopšanā un unikālo prasmju popularizēšanā visos valsts reģionos un Vitauts Gaross – mežzinātņu doktors, vairāk nekā 440 publikāciju autors, 7 grāmatu autors un līdzautors, savulaik Mednieku un makšķernieku biedrības Medību sekcijas vadītājs. Balva „Par nozīmīgu ieguldījumu medību saimniecības attīstībā Latvijā” tika pasniegta Rudītei Vasilei un Vilnim Jaunzemam par medību jomas popularizēšanu jauniešu vidū, medību šaušanas prasmju veicināšanu un sabiedriski aktīvu Latvijas medniecības stiprināšanu.

Latvijas Mednieku savienības valdes priekšsēdētājs Jānis Baumanis uzskata, ka Latvijas medniecība un tās tradīcijas ir mūsu valsts kultūrvēsturiskais mantojums, ko raksturo saudzīga attieksme pret dabu, zināšanas un pieredze, kas pēctecīgi tiek nodotas no paaudzes uz paaudzi. „Patiesi priecājos, ka mums ir izdevies ieviest vēl vienu Latvijas mēroga tradīciju un, pasniedzot „Gada balva medniecībā”, jau trešo gadu cildināt labākos medniecības pārstāvjus, kas stiprina medību jomas ilgtspēju,” tā Jānis Baumanis.

„Gada balva medniecībā” tika iedibināta kā augstākā atzinība par nozīmīgu ieguldījumu medību saimniecības attīstībā un medību popularizēšanā Latvijas un vietējā mērogā. Šādi tiek veicināta atbildīga, rūpīga un ilgtspējīga medniecība – neatņemama Latvijas kultūras sastāvdaļa.

Balvas iedibināšanas iniciatori ir valstī lielākā un ietekmīgākā mednieku nevalstiskā organizācija „Latvijas Mednieku savienība” (LMS) un pieredzes bagātākais žurnāls medniekiem – MMD („Medības. Makšķerēšana. Daba”). Ieceres īstenošanā piedalās akciju sabiedrība „Latvijas Valsts meži” un Valsts meža dienests (VMD), finansiālu atbalstu sniedz Medību saimniecības attīstības fonds. Balvas kandidātus izvirzīja LMS reģionālās nodaļas, VMD struktūrvienības, mednieku klubi, kā arī citas organizācijas. Šobrīd Latvijā ir vairāk nekā 22 000 aktīvu mednieku.

Par „Latvijas Mednieku savienību”

„Latvijas Mednieku savienība” dibināta 2011.gadā. Biedrības mērķis ir vienot medniekus kopīgai organizētai rīcībai un pārstāvniecībai vietējā, valsts un starptautiskā mērogā. Biedrība veicina Latvijas dabas, īpaši savvaļas dzīvnieku, resursu ilgtspējību, lai nodrošinātu medību pieejamību Latvijas mednieku sabiedrībai nākotnē, piedalās medību nozari ietekmējošo normatīvo aktu izmaiņu un projektu izstrādāšanā un apspriešanā valsts un nevalstiskajās institūcijās un organizācijās. Viena no Latvijas Mednieku savienības prioritātēm ir mednieku zināšanu, kultūras un morāles līmeņa paaugstināšana, kā arī sabiedrības, īpaši zemes īpašnieku, izpratnes par medniecības nozīmi veicināšana. Latvijas Mednieku savienība apvieno vairāk nekā 9000 medniekus.

lsm.org.lv