inc1704Gulbenes novada dome Izglītības, kultūras un sporta nodaļa izsludina jauniešu iniciatīvu konkursu. Aicināti pieteikties novada skolu pašpārvaldes, jauniešu nevalstiskās organizācijas un neformālās grupas, kuru darbība notiek Gulbenes novadā.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 21.04.2017.

Konkursa nolikums

Pieteikuma anketa