13.maija pēcpusdienā zem varavīksnes loka Rankas pagasta Gaujasrēveļu ciematā tika iegriezts Laika rats - atcerējāmies Rankas papes fabriku, darbiniekus un kopēji izdzīvotos, pieredzētos atmiņu mirkļus, kuri fabrikas 120 gadu pastāvēšanas laikā ir spilgti iespiedušies atmiņā ikvienam, kurš kaut nedaudz ir saistīts ar šo vietu.

Fabrikas senajā pieturā tika uzstādīta kartona prese - unikāla vēstures liecība par fabrikas darbību un apliecinājums vēstures notikumiem. Ir sagatavota un pieejama informācija par svarīgākajiem vēstures faktiem fabrikas darbībā.

Tā bija paaudžu satikšanās, jo pasākumā raisījās atmiņas un diskusijas, tika iestādīti skujeņkrūmi, bērni veidoja zīmējumus un rakstus uz asfalta, bet baloni - varavīksnes dejas Visumā, kuras pavadīja jauni sapņi, idejas, atkalredzēšanās prieks un Maijas Arenas muzikālais sniegums ar līdzdziedāšanu un Gaujas sumināšanu.

Rankas kultūrvēsturiskā mantojuma centram sadarbībā ar SIA “Grantiņi”, Rankas pagasta pārvaldi un fabrikas ciemata iedzīvotājiem izdevās šo dienu veidot iespaidiem bagātu. Mēs varam turpināt stāstu par uzņēmīgiem, brīnišķīgiem cilvēkiem ar kuriem varam sastapties ikdienā un griezt Laika ratu gan gaidāmajos Muzeju nakts pasākumos, gan ikdienā. Paldies par jaukajiem mirkļiem!

Daiga Melberga,
Rankas pagasta pārvaldes Rankas kultūrvēsturiskā mantojuma centra vadītāja