dems1705

27.maijā norisinājās biedrības "Dēms" biedru, interesentu, kā arī citu nevalstisko organizāciju pārstāvju tikšanās, viesojoties pie biedrības "Esi aktīvs!" Gaujasrēveļos. Neformalā un saulainā atmosfērā iepazināmies, domājām, kā novada biedrības varētu veidot sadarbību nākotnē, uzzinājām jaunas pieejas un metodes brīvprātīgā darba, līdzdalības veicināšanai, kā arī iespējas sociālās uzņēmējdarbības attīstīšanai.

Biedrības "Dēms" projektu koordinatore iepazīstināja ar organizācijas paveikto šogad:

  • organizēta labdarības izsole "Obligāti vajag", saziedojot līdzekļus "Ķepaiņu draugu klubam"
  • ir apstiprināti projekti "Kuš! Zāle aug!" (LVAF) un "re!starts" (SIF), iesniegts ilgtermiņa brīvprātīgā darba projekts "Comeing Soon..."
  • dalība seminārā "EVS - a Key to Better Quality in Youth Work" (Erasmus+) Somijas pilsētā Lahti. Tajā bija iespēja iepazīties ar tradīcijām bagāto Somijas pieredzi NEET jauniešu integrēšanā un EBD kā instrumentu pozitīvu pārmaiņu veicināšanai jauniešu dzīvēs.

labisbabis.lv