Drukāt

dems1705

27.maijā norisinājās biedrības "Dēms" biedru, interesentu, kā arī citu nevalstisko organizāciju pārstāvju tikšanās, viesojoties pie biedrības "Esi aktīvs!" Gaujasrēveļos. Neformalā un saulainā atmosfērā iepazināmies, domājām, kā novada biedrības varētu veidot sadarbību nākotnē, uzzinājām jaunas pieejas un metodes brīvprātīgā darba, līdzdalības veicināšanai, kā arī iespējas sociālās uzņēmējdarbības attīstīšanai.

Biedrības "Dēms" projektu koordinatore iepazīstināja ar organizācijas paveikto šogad:

labisbabis.lv