30.maijā Gulbenes novada domē norisinājās Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas īpaši izveidotu piemiņas zīmju pasniegšana 39 Černobiļas atomelektrostacijas (AES) avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem no Gulbenes novada. Apbalvojumus pasniedza Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka vietnieks ģenerālis Intars Zitāns.

Piemiņas zīme dibināta 2015.gadā kā goda un cieņas apliecinājums Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem, kuru statuss atzīts Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likuma 4.panta noteiktajā kārtībā.

Piemiņas zīme ir apaļas formas un izgatavota no apsudrabota vara. Tās aversu veido seši atdalīti sektori, kas atrodas uz mazāka izmēra apaļas formas pamatnes un atgādina radiācijas simbolu. Savukārt reversā divos puslokos ir izvietots teksts „Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka piemiņas zīme” un piemiņas zīmes kārtas numurs. Komplektā ietilpst arī piemiņas zīmes miniatūrzīme, kas ir identiska piemiņas zīmei un ir nēsājama pie apģērba.

Piemiņas zīmes piešķiršanas kārtību nosaka Iekšlietu ministrijas izdots nolikums.

Apbalvojums piešķirts:

Aleksejevam Valērijam, Bečam Antonam, Brūniņam Dainim, Bumburam Ojāram, Daugertam Uldim, Daukstam Jāzeps, Dreimanim Aigaram, Dreimanim Jānim, Dukam Guntaram, Dzenim Aivaram, Eidukam Gunāram, Grāvītim Romandam, Ģenģerim Aigaram, Halaimam Pāvelam, Jauntirānam Antonam, Kašam Jurim, Kindzulim Uģim, Kokorevičam Evaldam, Korņejevam Viktoram, Krevicam Valdim, Krēsliņam Jurim, Krūpenam Valdim, Kušneram Viesturam, Kvēpam Vilnim, Lazarēvičam Vladimiram, Miķelsonam Vidim Andim, Ozoliņam Andrejam, Podam Guntim, Rečam Aivaram, Serģim Dainim, Sinkam Jānim, Skopanam Druvim, Strodam Aigaram, Šaicānam Pēterim, Šketikam Aigaram, Švikam Ilgonim, Vasiļjevam Vladimiram, Zālītim Jānim, Zaharānam Jānim.

Pasākuma gaitā Latvijas savienības „Černobiļa” valdes priekšsēdētājs, prezidents Arnolds Ārvaldis Vērzemnieks atklāja, ka no Gulbenes novada tika iesaukts 61 vīrs, lai likvidētu 1986.gada 26. aprīlī Černobiļas AES notikušās kodolkatastrofas sekas.

Kopumā Latvijā trīs gadu laikā ar Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka piemiņas zīmi paredzēts apbalvot ap 6 000 Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku.

Gunta Krevica,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste