dac abGulbenes novads ir bagāts ar cilvēkiem, kas savu ikdienu saista ar sportu, mūziku, teātri, lietišķo mākslu, glezniecību utt. Šeit ir arī daudz amatieru, kuriem radošās aktivitātes ir kā prieks, atpūta, atkāpe no ikdienas.

Un tieši šie cilvēki ir tie, kas tiek aicināti piedalīties plenērā: gleznošana dabā, mirkļa tveršana, sava redzējuma, sajūtu, emociju atspoguļojums, pieredzes bagātināšana, kopā būšana, saiknes nostiprināšana starp jau sevi pieteikušajiem māksliniekiem un tiem, kas vēl tikai meklē ceļu glezniecībā. Iedrošinu iesaistīties arī tos, kas ikdienā neglezno, bet tik ļoti vēlētos izmēģināt.

Plenērs ir pasākums, kas saistās ar brīvdabu, tāpēc noslēgumā tiks veidota plenēra darbu izstāde brīvā dabā. Tiks rīkota plenēra laikā sagleznoto darbu izsole. Skatītāji varēs novērtēt darbus un tos iegādāties. Katram dalībniekam viens darbs būs jāatstāj organizatoram, tādejādi veidojot radošo darbu kolekciju, ko izmantot izstādēm, plenēra attīstības vērtējumam utml.

Plenēra galvenie mērķi:

  • atklāt mākslinieka, amatiera individuālo, savdabīgo skatījumu uz notikumiem, cilvēkiem, vietām;
  • vairot pieredzi;
  • apvienoties gan profesionāliem māksliniekiem, gan tiem, kas vēl tikai meklē ceļu glezniecībā.

Dalībnieki par savu iedvesmas avotu varēs izvēlēties jebkuru vietu pilsētā. Tie, kam glezniecība nav ikdiena, bet ir liela vēlme pamēģināt, tiks dota iespēja gleznot “Plenēra skoliņā”, mākslinieces Ilvijas Juškevičas vadībā. Aicināti arī tie, kam ir vēlme papildināt jau esošās zināšanas.

Plenērs ir bezmaksas pasākums, tāpēc visus sev nepieciešamos darba materiālus katrs sagādā sev pats. “Plenēra skoliņā” būs simboliska dalības maksa.

Glezniecības plenēru ir iecerēts veidot kā tradīcija katru gadu. Šogad tiek izvēlēta novada sirds – Gulbenes pilsēta, kas būs kā ieskrējiens plenēra tradīcijas izveidošanā. Ikkatru nākamo gadu tiks “izgleznots” kāds no novada pagastiem. Plenēra laikā tiks piedāvāta iespēja aplūkot pagasta īpašākās vietas, tādejādi iepazīstot, atklājot kaut ko jaunu tepat - mūsu pašu novadā.

Radošā mākslas plenēra “Izglezno novadu 2017” nolikums

Plenēra mērķis: apvienot Gulbenes novada amatierus, profesionālos māksliniekus kopīgā radošā darbībā.

Plenēra norises vieta: Gulbenes pilsēta.

Plenēra norises laiks: 2017. gada 7. – 11. augusts

Plenēra dalībnieki: Gulbenes novada iedzīvotāji, kā arī citu novadu interesenti, sākot no 15 gadiem līdz neierobežotam vecumam.

Plenēra dalībnieku atbildība:

  • darba piederumu, materiālu sagāde;

Plenēra rīkotāju atbildība:

  • nodrošināta telpa darbam lietus gadījumā;
  • plenēra izstāde;
  • apmācība “Plenēra skoliņā”.

Dalībniekiem līdz 28. jūlijam pieteikumi jāiesūta elektroniski:

dalībnieka vārds, uzvārds; dzīvesvieta; kontakttālrunis; e-pasts; radošās darbības īss apraksts kā arī jānorāda vai apmeklēs “Plenēra skoliņu”; e-pasts: ar norādi „Radošais mākslas plenērs”.

Sīkākai informācijai zvanīt 20214521 vai rakstīt ar norādi „Radošais mākslas plenērs”.

Detalizēta informācija par norisi tiks izsūtīta pirms plenēra.

Plenēra organizatore Ilvija Juškeviča