dac ab

No 2017. gada 7. augusta līdz 11. augustam Gulbenē notiek glezniecības plenērs, kurā piedalās amatieri un ikviens, kam radošās aktivitātes glezniecībā ir kā prieks, atpūta, atkāpe no ikdienas.

“Uz plenēru ir pieteikušies 23 cilvēki – ne tikai no novada, bet arī no Rēzeknes un Rīgas. Protams, aizņemtības dēļ, cilvēku skaits var mainīties – kuru dienu vairāk, kuru mazāk.

Visa mūsu darbība ir atkarīga no laika pstākļiem. Galvenokārt darbosimies pilsētas parkos, ja līs – strādāsim bijušās Bērzu skolas telpās. Lielākā daļa dalībnieku ir cilvēki, kas vēlas papildināt esošās zināšanas, un ir arī tādi, kas nav mēģinājuši vispār,” stāsta plenēra organizatore Ilvija Juškevica.

Piektdien, plenēra noslēgumā no plkst. 17.00 līdz plkst. 20.00, reklāmas darbnīcas KOPA teritorijā Kalpaka ielā 70 varēs aplūkot plenēra izstādi.