Ir realizēts Lauku atbalsts dienesta apstiprinātais projekts Nr.16-07-AL05-A019.2202-000003 “Stāķu dīķa labiekārtošana”,  kas tika apstiprināts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības atklātajā projektu konkursā “Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam ”. Projekts tika iesniegts rīcībai “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, apakšprogrammā “Vietējās teritorijas un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”.

Stāķu dīķa labiekārtošanas projekta gaitā dīķis tika padarīts funkcionālāks un pieejamāks iedzīvotājiem. Tika veikta dīķa tīrīšana, izveidota peldvieta ar laipu vasaras sezonai, uzstādīti soliņi, atkritumu urnas un velo novietne, kā arī uzstādīts apgaismojums, lai dīķis ziemas sezonā varētu nodrošināt slidotavas funkcijas.

Stāķu dīķa labiekārtošana ir iedzīvotāju iniciatīva, kas vairākkārtīgi izskanēja 2015. gadā biedrības “Sateka” organizētajā iedzīvotāju forumā”, kas toreiz tika nosaukta gan kā Stradu pagasta vīzija “Stradu pagasts 2020. gadā”, gan kā viena no nozīmīgākajām projektu idejām.

Būvdarbus veica SIA “AMBERGOLD”, būvuzraudzību veica “”SIA Hidroprojekts”.

Projekta kopējās izmaksas ir 23593.95 EUR, no tām 21234.55 EUR Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai (ELFLA) publiskais finansējums un 2359.4 EUR pašvaldības līdzfinansējums.

std1709

Elīna Strode,
Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja