Brīvprātīgais – šis jēdziens Gulbenes novada iedzīvotāju vidū vairs nav svešvārds. Brīvprātīgo kustība pie mums tikai aug augumā, un teju neviens novadā notiekošais pasākums nav iedomājums bez viņu atbalsta. Tieši tāpēc Gulbenes novada dome jau piekto gadu pēc kārtas rīkoja pateicības pasākumu brīvprātīgajiem un organizācijām/iestādēm, kas iesaistās šajā procesā. Šoreiz pulcēšanās notika 12.oktobrī Vecgulbenes muižā. Gulbenes novada domes sertifikātus par 60 stundu brīvprātīgo darbu saņēma 12 jaunieši un 7 seniori, bet Pateicības rakstus – četras biedrības.

Sertifikātus saņēma: Evita Gusāre, Madara Karole, Ričards Vendeliņš, Patrīcija Stāmere, Markuss Endelis, Elīna Bērziņa, Anete Andrupe, Arta Marija Aumeistere, Amanda Kaspare, Alise Smirnova, Dita Medne, Katrīna Pipcāne, Vija Kokareviča, Anita Mača, Jānis Reiznieks, Astrīda Saveļjeva, Dzintra Taurmane, Līga Lāce, Vigo Slavinskis.

Lai saņemtu sertifikātu, ir jāslēdz vienošanās ar Gulbenes novada domi un jāsakrāj 60 vai vairāk brīvprātīgā darba stundas. Šajā sertifikātā tiek atspoguļotas jomas, kurās veiktas aktivitātes, kā arī iegūto prasmju apraksts.

Pēdējos gados pieaugusi arī iestāšu un nevalstisko organizāciju loma brīvprātīgā darba procesa organizēšanā novadā. Par to sakām paldies!

Šoreiz Gulbenes novada pašvaldības Pateicības rakstus saņēma: Gulbenes novada invalīdu biedrība, Druvienas pagasta attīstības biedrība "Pērļu zvejnieki", Gulbenes novada pensionāru biedrība "Atspulgs 5", biedrība "Radošā apvienība "Piektā māja".

Paldies vārdi netika aizmirsti arī brīvprātīgajiem jauniešiem no Itālijas, Francijas, Austrijas, Portugāles un Spānijas, kuri šeit ieradušies Eiropas Brīvprātīgā darba projektu ietvaros, kas tiek realizēti Erasmus+ programmas ietvaros.

Pateicības vārdus par ieguldījumu sanākušajiem teica Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Vējiņš un Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītājs Arnis Šķēls.

Par muzikālo noskaņojumu parūpējās mūziķis Goran Gora, bet par iedvesmas stāstiem – organizācijas „Ghetto Games” pārstāvis Anatolijs Semeņaks un fonda „Viegli” pārstāve Ināra Kehre.

Pasākumu organizēja Gulbenes novada dome un biedrība „Dēms”.

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

brivpr log

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste