Attēls

31.oktobris – reformācijas 500-gades jubileja.

Šajās dienās atkal un atkal izzinām  vēsturi un īpaši pieminam  laikmetu, no kura latviešu tauta uzsāka  lēnu, bet pamatīgu ceļu uz iekļaušanos  vispārējās Eiropas tautu un kultūras  vēsturē.   Gulbenes ev.luteriskās baznīcai līdzās atrodas piemineklis Mārtiņam Luteram. Draudze to uzstādījusi 1883.gadā reformatora 400.jubilejā. Pieminekļa pakājē allaž pirmo vēstījumu par Gulbenes vēsturiskajiem pirmsākumiem klausās pilsētas viesi – tūristi. Šo pieminekli  apraudzīt  un iemūžināt foto liecībās  bieži vien vēlas vācu tūristi un citi interesenti. Šāds piemineklis Mārtiņam Luteram ir vienīgais Baltijā. Savukārt mūsu pilsētā šī ir vienīgā liecība par 19.gadsimta II puses  tēlniecības mākslu, kādu tā laika gulbenieši varēja baudīt skulptūrām bagātajos un izcili koptajos Vecgulbenes muižas parkos.

134  gadu laikā piemineklim bija radušies izdrupumi, bojātas atsevišķas detaļas, tam bija jāveic attīrīšanas darbi, jānostiprina pamatne. Reformācijas 500-gades jubileja bija motivējošs impulss uzsākt pieminekļa atjaunošanu.   Biedrība ‘’Krustalīces mantojums’’ kopā ar  luterāņu draudzi  tur rūpi par Gulbenes vēsturiskā centra  kultūrvēstures mantojuma saglabāšanu un uzturēšanu. Ar biedrības ‘’Sateka’’ starpniecību tika realizēts projekts  ‘’Mārtiņa Lutera pieminekļa atjaunošana un apkārtnes labiekārtošana’’ Nr. 16-07-AL05-A019.2202-0.  Projekta  attiecināmās izmaksas ir  5370.16 EUR, publiskais finansējums – 4833.14 EUR,  kopējās izmaksas – 6329 EUR.

Mārtiņa Lutera pieminekli atjaunoja mākslinieks un tēlnieks Ivars Drulle. Veikti apjomīgi darbi – attīrīta virsma, apzinātas un iztīrītas  plaisas, atjaunotas trūkstošās detaļas, aizpildīti robi, plaisas un izdrupumi, virsma noklāta ar pretpelējuma un pretsēnišu šķīdumu, gruntēta, noklāta ar pretmitruma aizsargslāni. Tika atjaunota pamatnes kolonna, novērsti tās bojājumi. Baznīckalna teritorijas uzturēšanai tika iegādāts zāles pļāvējs, krūmgriezis un lapu pūtējs.

Informē Daira Karole