Šajā patriotiskajā labo darbu nedēļā Rankā sirsnīgi un strādīgi ļaudis darbojās no visas sirds. Sanākot visiem kopā, trīs dienu laikā Rankas kapsēta tika godam sakopta.

Paldies:

 • Rankas pagasta pārvaldes vadītājam Mārim Jansonam;
 • Rankas pamatskolas direktorei Laimai Brašei;
 • Rankas pamatskolas 8.klases skolniekiem ar klases audzinātāju Tatjanu Voveri;
 • Mārtiņam un Jurim Paulovičiem no "Ķelmēnu" saimes;
 • Valmieras tehnikuma Rankas teritoriālās struktūrvienības vadītājam Miķelim Kučinskim;
 • Valmieras tehnikuma Rankas teritoriālās struktūrvienības 3.kursa 4.grupas topošajiem pavāriem un skolotājai Judītei Šulcai;
 • Valmieras tehnikuma Rankas teritoriālās struktūrvienības 2.kursa 6.grupas audzēkņiem un skolotājai Elitai Freimanei;
 • Guntaram Bāliņam;
 • Vladislavam Kurkovam;
 • Sarmai un Vizmai Pētersonēm;
 • Vairai Pelēcei;
 • Aijai Suntažai;
 • Marijai Saulītei;
 • Lucijai Orlovai;
 • Anitai Mizei;
 • Aijai Pelēcei;
 • Sarmītei Vilnei;
 • Rasmai Nicmanei;
 • Marutai un Viktoram Čuhnoviem;
 • Ilmāram Kurkovam;
 • Andrim Lācim;
 • Annai Voicišai;
 • Vilnim Circenam;
 • Modrim Rekem.

Katru gadu mūsu labdaru skaits palielinās – par to liels prieks. Tātad visu darām pareizi!
Ir svarīgi, lai šī vieta mūsu pagastā ir vienmēr sakopta.

Ar labiem darbiem sagaidām Latvijas dzimšanas dienu!

Rankas kapu pārzine Vizma Suta