Kamēr iedzīvotāju skaits novadā turpina kristies, vairākas organizācijas Gulbenē rūpējas par cilvēku skaita pieaugumu – jauniešu vidū. Biedrība “Dēms” šogad uzņēmusi 3 brīvprātīgos jauniešus: Camille un Elise no Francijas un Nuno no Portugāles, kuri šeit strādās 11 mēnešus programmas Erasmus+ projekta “Coming Soon…” ietvaros.

Portugāļu puisis strādā Tirzas pamatskolā un Gulbenes novada sociālās aprūpes namā “Tirza”. Brīvprātīgā Camille darbojas Gulbenes 3.pirmsskolas izglītības iestādē “Auseklītis”, savukārt Elise – Gulbenes novada bibliotēkā.

                Šobrīd Gulbenes novadā kopumā 5 projektu ietvaros uzturas un strādā 9 brīvprātīgie jaunieši no tādām Eiropas valstīm kā Francija, Spānija, Itālija, Portugāle un Austrija, tuvākajā laikā gaidām ierodamies vēl divi. Pēc brīvprātīgo uzņemšanas intensitātes Gulbenes novads ir trešais aktīvākais Latvijā, sevi ļaujot apsteigt vien Rīgai un Rēzeknei.

Programmas Erasmus+ ietvaros jauniešiem vecumā no 17-30 iespējams gūt starpkultūru mācīšanās pieredzi, veicot brīvprātīgo darbu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa projektos līdz 12 mēnešiem. Aicinām arī vietējos jauniešus interesēties par brīvprātīgā darba iespējām Eiropas valstīs, sazinoties ar biedrību “Dēms”, tālr. 26671943.

Biedrības “Dēms” projektu koordinatore Ilze Vanaga

Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par tās satura apstiprinājumu, kas atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.