ozolsGulbenes novadā 2016. gadā tika uzsākta dižkoku apsekošana, kuras laikā notika jau zināmo dižkoku pārmērīšana un jaunu dižkoku reģistrēšana.

2016/2017.gadā uzmērīti un reģistrēti šādi dižkoki:

Suga

Apkārtmērs (m)

Koord.x

Koord.y

Pagasts/pilsēta

Eiropas lapegle

3,44

666193

339602

Gulbene

osis

4,33

666228

339600

Gulbene

ozols

4

674590

345089

Stāmerienas pag.

ozols

4,52

674753

345143

Stāmerienas pag.

ozols

4

674940

345210

Stāmerienas pag.

ozols

4,7

666385

338900

Gulbene

ozols

4,6

666467

338908

Gulbene

ozols

6,92

668231

344255

Beļavas pagasts

ozols

4,51

675066

349050

Stāmerienas pag.

liepa

4,11

675382

349206

Stāmerienas pag.

ozols

4,36

676615

352633

Stāmerienas pag.

vīksna

4,11

676531

350807

Stāmerienas pag.

ozols

4,25

673515

349173

Stāmerienas pag.

ozols

4,6

671744

349959

Stāmerienas pag.

kļava

3,89

669051

352346

Beļavas pag.

Darbs ar dižkoku apzināšanu un uzmērīšanu tiks turpināts arī 2018. gadā. Dati par uzmērītajiem dižkokiem tiek reģistrēti dabas datu pārvaldības sistēmā “OZOLS”:

http://www.daba.gov.lv/public/lat/dati1/dabas_datu_parvaldibas_sistema_ozols/

Informē Rolands Auziņš,
Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas direktors