Janvāra izskaņā uz apbalvošanas pasākumu Gulbenē tika aicināti akcijas „Iemirdzies Gulbenes novadam” dalībnieki.

Akcijai tika pieteikti 28 objekti, kuru Ziemassvētku laika un sajūtu noformējumu darba grupa vērtēja aizvadītā gada decembrī.

Uzvarētājs darba grupas un skatītāju balsojumā kategorijā „Privātmāju noformējums” – "Veldzītes", Tirzas pagastā, bet akcijas organizatoru Pateicība: „Dārzi 5” Rankā, „Jaunkalmes” Lejasciema pagastā, “Kalna Lācītes” Rankas pagastā, Gaujasluķes” Rankas pagastā, “Zīles” Beļavas pagastā un māja Vidus ielā 33 Gulbenē.

Uzvarētājs darba grupas un skatītāju balsojumā kategorijā „Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju noformējums” - Kļavkalnu iela 16 Ozolkalnā, bet akcijas organizatoru Pateicību saņēma: Nākotnes iela 2 k-5  Gulbenē, “Stāķi 16”, Stāķos, Rīgas iela 58A Gulbenē, Brīvības iela 24 Gulbenē, Līkā iela 25A Gulbenē un “Stāķi 15” Stāķos.

Uzvarētājs kategorijā „Uzņēmumu un citu sabiedrisku ēku noformējums” - SIA ''Gulbenes Viesnīca”, bet akcijas organizatoru Pateicība: SIA ”Circle K Latvia” DUS Gulbenē, SIA “Jana-S” Gulbenē un skatītāju simpātija – Ziedu salons “Orhideja” Gulbenē.

Uzvarētājs kategorijā „Valsts un pašvaldības iestāžu noformējums” - Jaungulbenes tautas nams, skatītāju simpātija Lejasciema pagasta pārvaldei, akcijas Pateicības: Rankas pagasta pārvaldei, Lejasciema kultūras namam, pirmsskolas izglītības iestādei “Kamenīte” Lejasciemā, Stāķu pirmsskolas izglītības iestādei, Lejasciema vidusskolai un Galgauskas pagasta pārvaldei.

“Liels prieks, ka Gulbenes novads mirdz svētku rotā, iedzīvotāji veido gaumīgus, krāšņus, inovatīvus noformējumus, kas priecē pašus, novadniekus un viesus. Paldies par ikgadēju noformējuma veidošanu, par ‘lipīgo’ rotāšanas pārņemšanu un izplatību no īpašuma uz īpašumu. Ar katru gadu noformējums veidojas mākslinieciski augstvērtīgāks, kas uzlabo mūsu novada tēla vizuālo kvalitāti un rada svētku noskaņu.

Gulbenes novada pašvaldība pateicas ikvienam iedzīvotajam, kas radīja svētku noskaņu un palīdzēja iemirdzēties novadam,” teic Laima Šmite-Ūdre, Gulbenes novada domes Īpašumu pārraudzības nodaļas vides dizaina un labiekārtošanas speciāliste.

Jana Igaviņa,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste