“9. martā no plkst. 11.00 līdz plkst. 15.00 Gulbenes kultūras centrā notiks jauniešu forums, kura mērķis ir jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem kopīgi apspriest Gulbenes novada jaunatnes politikas plānošanas dokumenta projektu,”

informē Lauris Šķenders, Gulbenes novada domes jaunatnes lietu speciālists.

Ikviens interesents ir aicināts iepazīties ar “Gulbenes novada jaunatnes politikas pamatnostādnēm 2018. – 2024. gadam”, kas vēl ir veidošanas stadijā. Šajā dokumenta projektā paustā vīzija – Gulbenes novads ir vieta, kur tiek sekmēta jauniešu veidošanās par uzņēmīgiem, labi informētiem un izglītotiem cilvēkiem, nodrošinot pieejamu vidi un infrastruktūru, kur strādāt, saturīgi pavadīt brīvo laiku, iesaistīties sabiedriskajos procesos un veidot ģimeni.

Diskutēt un izteikt viedokļus par jaunatnes politikas pamatnostādnēm var klātienē, tiekoties jauniešu forumā 9. martā Gulbenes kultūras centrā vai sazinoties ar Gulbenes novada domes jaunatnes lietu speciālistu Lauri Šķenderu ().

Dalībai forumā vēlams iepriekš pieteikties līdz 07.03.2018. ( vai 2874807).

jf1802

Forums notiek strukturētā dialoga projekta "Here Comes The Sum" Nr.2-25/9 ietvaros. Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.