22.martā īpašu notikumu piedzīvoja Gulbenes novada iedzīvotājs Ruslans Buglina, kurš Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Gulbenes nodaļā svinīgā ceremonijā nodeva solījumu par uzticību Latvijas Republikai.

„Tradīcija, kad Latvijas pilsonības pretendents dod svinīgo solījumu savai valstij, aizsākusies 2014.gadā Saeimā un tiek organizēta visās Latvijas pilsētās. Ar solījuma došanu un parakstīšanu noslēdzas Latvijas pilsonības pretendenta naturalizācijas iesnieguma izskatīšana Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (PMLP). Nākamais solis ir Ministru kabineta izdots rīkojums par personas uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā, pēc kura iedzīvotājs varēs noformēt Latvijas pilsoņa pasi,” informē PMLP Gulbenes nodaļas vadītāja Aija Cimdiņa.

Šo četru gadu laikā šī bija sestā reize, kad svinīgā ceremonija tika organizēta PMLP Gulbenes nodaļā, savukārt konkrēti šajā gadā – pirmā reize. Tajā parasti piedalās PMLP darbinieki, pilsonības pretendents, viņa radi un draugi. R.Buglinu nozīmīgajā notikumā pašvaldības vārdā sveica Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Vējiņš.

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada domes vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste