31.martā noslēdzas Gulbenes novada domes realizētais projekts “Here Comes the Sum”. Projekta ietvaros norisinājušās divas jauniešu līdzdalības veicināšanas aktivitātes: “Kafija ar politiķiem” 19.janvārī un “Jauniešu forums” 9.martā.

                Projekta mērķis bija veicināt Gulbenes novada jauniešu diskusiju ar novada lēmumu pieņēmējiem, kā arī izstrādāt rekomendācijas vietējā līmenī par tēmu “Jaunieši Eiropā, kas tālāk?”, kā arī par topošo Gulbenes novada jaunatnes politikas stratēģiju. Jaunieši aktīvi iesaistījās sev aktuālu jautājumu risināšanā un iztirzāšanā. “Kafija ar politiķiem” pulcēja 38 dalībniekus, savukārt “Jauniešu forums” – 65: jauniešus, Gulbenes novada domes administrāciju un lēmējvaru, jaunatnes darbiniekus.

                Jauniešu un lēmumu pieņēmēju diskusiju rezultātā tika izstrādātas 9 rekomendācijas par Strukturētā dialoga IV cikla tēmu “Jaunieši Eiropā, kas tālāk?”, zīmīgi ir tas, ka daļu no šīm rekomendācijām varēsim ieviest arī dzīvē savā novadā, un tās tika ņemtas jaunā jaunatnes politikas plānošanas dokumenta izstrādē. Šim dokumentam tika veltīta arī nākamā aktivitāte – Gulbenes novada jauniešu forums, kur jaunieši vērtēja piecas dokumenta sadaļas un tajās iestrādātos rezultatīvos rādītājus. Jaunieši aktīvi diskutēja ar lēmumu pieņēmējiem, kā rezultātā atsevišķām dokumenta sadaļām radās būtiski papildinājumu un labojumi.

                Projekta aktivitātes veicinājušas jauniešu politisko līdzdalību un sociālo aktivitāti. Liels projekta devums ir iespēja apkopot un izzināt pašu jauniešu viedokli par topošo plānošanas dokumentu jaunatnes jomā. Paldies mūsu atbalstītājiem – Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai un Valsts jaunatnes programmai, kā arī Gulbenes novada domei.

Projekts “Here Comes The Sum” Nr. 2-25/59 īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas valsts budžeta finansējuma ietvaros.

sumlog1804

Lauris Šķenders,
Gulbenes novada domes jaunatnes lietu speciālists