lauca ligzda01 Šā gada pavasarī un vasarā Kaļņa, Lazdaga un Mezīša ezeros Ziemeļvidzemes Putnu pētniecības biedrība ir veikusi ūdensputnu uzskaiti. Lazdagā tika uzskaitītas 96 melno zīriņu ligzdas, Mezīša ezerā – 17 ligzdas, Kaļņa ezerā – 3 ligzdas.
Lauča ligzda  

Ievērojams cekuldūkuru ligzdu daudzums tika atrasts Kaļņa ezerā – 12 ligzdas vienkopus ar atstarpi (ligzda no ligzdas) 3-7 m. Turpretim Lazdagā pāris ligzdu, bet Mezītī – neviena. Šogad Mezīša ezerā ligzdoja viens upes zīriņu pāris un lielo ķīru pāris.

melnais zirins01 Aicinājums cilvēkiem, kas vēl šogad dosies atpūsties pie ezeriem, pievērst uzmanību kaijveidīgaiem putniem un ziņot, rakstot uz vai zvanot 26264611.
Melnā zīriņa ligzda  

Vēl joprojām interesentiem ir iespēja iesaistīties regulārās putnu uzskaitēs.

Elvijs Kantāns
Ziemeļvidzemes Putnu pētniecības biedrības vadītājs