11.aprīlī Gulbenes novadā pieredzes apmaiņas vizītē viesojās 30 jaunatnes darbinieki no visas Latvijas.

„Šī bija Izglītības un zinātnes ministrijas organizēta vizīte, kuras mērķis bija iepazīties ar jaunatnes lietu jomu Gulbenes novadā, jo, kā zināms, mums šajā ziņa ir senas tradīcijas – nevalstisko organizāciju līmenī aktivitātes notiek jau kopš 2004.gada, bet pašvaldības līmenī – kopš 2006.gada. Pa šo laiku ir uzkrāta milzīga pieredze un materiālā bāze. Esam kā labais piemērs citiem. Tikšanās laikā pastāstīju gan par vēsturi, gan par šobrīd aktuālajām lietām, piemēram, par topošajām Gulbenes novada jaunatnes politikas pamatnostādnēm 2018. – 2024. gadam. Protams, izrādījām arī jauniešu centru „Bāze”. Kolēģi bija patīkami pārsteigti, ka mums ir tik moderns jauniešu centrs četros stāvos,” stāsta Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas jaunatnes lietu speciālists Lauris Šķenders.

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada domes vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste