Dzīvojot tik skaistā un sakoptā vietā, kāds ir Lejasciems, iedzīvotāju grupai “Kopā mēs varam” radās ideja un vēlme arī pašiem iesaistīties apkārtējās vides uzlabošanā un labiekārtošanā, tādēļ tapa projekts “Sajūtu parks”, kas ir dāvana Lejasciemam Latvijas simtgadē.

sajutas

Parka projekta realizāciju uzņēmusies pieredzējusī dārzniece un daiļdārza “Kalmes” saimniece Inga Nagle. Sajūtu-krāsu parkā varēs saskatīt četrus gadalaikus, jo augi tiek stādīti atbilstošās krāsās: pavasarim – dzeltenīgie toņi, vasarai – balts ar zaļu, rudenim – oranžie un sarkanīgie toņi , ziemai - zilgani violeti toņi.

Esam sapratuši, ka noteikti veidosies arī garšas sajūtas, jo senioru ansamblis “Satekas” savā 55 gadu jubilejā dāvanā saņēma ābeli no Gulbenes novada pensionāru biedrības “Atspulgs 5”, kura jau ir atradusi savu vietu parkā.

Stādīšanas talkās aicinājām iesaistīties ikvienu Lejasciema pagasta iedzīvotāju. Ļoti īpašas bija stādīšanas talkas ar senioru ansambļa “Satekas” piedalīšanos, jo darbs noritēja akordeona spēles un dziesmu pavadībā, kā arī diena. Domāju, ka ikviens no dalībniekiem varētu teikt, ka šī pieredze bija īpaša un pacilājoša - būt daļiņai no nākotnes Lejasciema.

Kopā darbojoties, ir radusies personīgāka, atbildīgāka attieksme pret vidi sev apkārt. Bērni paši vakaros vecākus aicina apskatīt, kā klājas mūsu stādītajiem kociņiem, vai šajā karstajā laikā nevajag aplaistīt.

Ar biedrības “Sateka” 500 eiro finansiālo atbalstu tika iestādīti 49 stādi, kuri veidojas kā pamats turpmākajai parka attīstībai. Parku jau nav iespējams izveidot vienā pavasarī, bet šis ir lielisks sākums tam, lai mēs iesākto turpinātu. Ir jau izteikti vairāki piedāvājumi dāvināt “Sajūtu parkam” kādu koka stādu un dot savu ieguldījuma tā turpmākajai attīstībai.

Paldies visiem, kas pievienojās un atbalstīja “Sajūtu parka” stādīšanas talkas!

sajutas3

sautas1

b sateka

projekta vadītāja
Dana Puidze