Gulbenes novada Rankas pamatskolā no 29. jūlija līdz 5. augustam notiks nometne „Sēd uz sliekšņa pasaciņa”.
Nometnes laikā dalībnieki iepazīsies ar latviešu bērnu rakstnieku klasiķu A.Brigaderes, A. Sakses, R.Blaumaņa, K.Skalbes literārajām pasakām, kā arī mūsdienu bērnu rakstniekiem un viņu darbiem. Tiks organizētas ekskursijas uz Tērveti, Ērgļiem, Vecpiebalgu. Nometnes laikā bērni veidos savas filmas, zīmēs komiksus, notiks kolektīva latviešu tautas un literāro pasaku lasīšana, darbošanās radošajās darbnīcās, dziedāšana, deju, rotaļu mācīšanās, bērnu literāro darbu iepazīšana. Aktivitāšu īstenošanas rezultātā tiks attīstītas, pilnveidotas latviešu valodas prasmes, veicināta bērnu interese par kultūras mantojumu, kā arī sekmēta Latvijas vēstures un valodas apguve.
Nometnē piedalīsies 30 bērni no Latvijas, Čehijas, Anglijas, Īrijas, Norvēģijas, Austrālijas un Igaunijas.
Latvijas valsts budžeta finansētā programma „Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm” projekts “Sēd uz sliekšņa pasaciņa”, līguma identifikācijas numurs: 2018.LV/SP/02/02.

Aelita Medejse, nometnes vadītāja

sab integ fndkult.ministrija      Dems