Daudzi vēl atceras, ka pirms pāris gadiem Gulbeni pierībināja kataloņu un latviešu jaunieši, kopā radot apmaiņas projektu "Universal languages". Pēc veiksmīgā projekta gaisā turpināja virmot idejas, ka nepieciešams kas vēl. Šajā pavasarī saņēmām pozitīvu ziņu no Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras, ka mūsu jaunais projekts ir apstiprināts. Tas nozīmē, ka biedrībai "Dēms" kopā ar kataloņu bungu grupu "Fills de la Flama" ir iespēja realizēt jaunas idejas ES programmas "Erasmus+" ietvaros. Jauniešu apmaiņas projektā "Sound of Youth" no 23. līdz 29.jūlijam atkal tiksies abu valstu - Latvijas un Spānijas - jaunieši, lai kopā radītu, mācītos viens no otra, būtu sadraudzībā ar citas kultūras pārstāvjiem. Projekts solās būt apjomīgs, jo no katras valsts piedalīsies 25 dalībnieki, kuri darbosies mūzikas (perkusiju) un teātra virzienos. Projekta ietvaros jau ir notikusi plānošanas vizīte, kurā piedalījās pa diviem pārstāvjiem no katras valsts. Tajā apspriedām apmaiņas praktiskos jautājumus, apmeklējām naktsmītnes un citas ar projektu saistītas vietas, kā arī līdz galam noslīpējām apmaiņas programmu. Tāpat arī jau zinām, ka projektā paveikto būs iespējams vērot ikvienam interesentam Gulbenes pilsētas svētku ietvaros, tāpat mūsu kataloņu draugi sniegs savu priekšnesumu. Par citām publiskajām projekta aktivitātēm informācija sekos www.gulbene.lv unv www.labisbabis.lv.

Projekts finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Liene Dembovska, projekta koordinatore

erasmus logoagenturakataloniDems