Pēdējā jūlija nedēļā jauniešu apmaiņas projekta „Sound of Youth” (Jauniešu balss) ietvaros Stāmerienas pagasta apvidū kopā saplūda 25 jaunieši no Gulbenes novada un 25 jaunieši no Katalonijas Spānijā, lai viens no otra mācītos, iedvesmotos un kopā radītu oriģinālu performanci, izmantojot teātra mākslu, bungas un perkusijas. Rezultātu varēja baudīt gan Gulbenes pilsētas svētku apmeklētāji, gan Stāmerienas pagasta un tā apkārtnes iedzīvotāji.

Kopā būšana mijās  ar jauniešu apmaiņas pamata pīlāriem – mācīties mācīties, mācīties darot, mācīties dzīvot kopā un mācīties būt. To visu lieliski papildināja darbošanās sabiedriskā labuma vārdā, jo projekta realizētājs biedrība „Dēms” pēdējos gados neatkarīgi no pasākuma vai aktivitātes formas – mācības, jauniešu apmaiņa, treniņš, studiju vizīte – programmā iekļauj arī kādu labo darbu, ko vajag vietējai kopienai. Tā nu visi jaunieši pielika savu radošo un māksliniecisko roku pie Stāmerienas vides sakopšanas.

„Neapšaubāmi šīs nedēļas laikā esmu piedzīvojis iepriekš neizjustas emocijas. Ir iegūti draugi, brāļi un māsas, lai arī cik jocīgi tas neizklausītos. Ir iegūtas zināšanas mācoties un mācoties darot gan no vietējiem, tas ir, latviešiem, gan no labā nozīmē trakajiem katalāņiem. Esmu jau atkal salīdzinājis divu kultūru iezīmes, īpatnības un attieksmi pret apkārtējo, pret cilvēkiem un sevi. Varu teikt, ka latviešiem ir ko mācīties, jo joprojām daudzi cilvēki dzīvo ar padomju laiku uzskatiem, bet es ticu, ka Latvijas jaunieši to spēj un spēs mainīt, lai mēs būtu tikpat mīloši, jestri un atvērti, cik mūsu draugi katalāņi,” savos iespaidos dalās Jānis Kokarevičs, projekta dalībnieks no Gulbenes novada.

Projekts finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

erasmus logoagenturakataloniDemsnovads

Gunta Kalmane,
biedrība „Dēms”