29.jūlijā Rankas pamatskolā sākās nedēļu gara nometne „Sēd uz sliekšņa pasaciņa”, kas kopā pulcē 15 vietējos un 15 diasporas bērnus no Čehijas, Anglijas, Īrijas, Norvēģijas, Austrālijas un Igaunijas. Tradicionāli šajās nometnēs uzmanība tiek pievērsta latviešu tautas kultūrai, tradīcijām, vēsturei un valodai.

diaspora

Šogad nometnes dalībnieku uzmanība tiks vērsta uz latviešu bērnu rakstnieku klasiķu – A.Brigaderes, A. Sakses, R.Blaumaņa, K.Skalbes – literārajām pasakām, kā arī mūsdienu bērnu rakstniekiem un viņu darbiem. Protams, neizpaliks arī izzinošas ekskursijas uz Tērveti, Ērgļiem, Vecpiebalgu un radoša darbošanās turpat uz vietas.

Nometne sākās ar atkalredzēšanās prieku un jaunu draugu satikšanu, savukārt „ledus laušanas” spēles palīdzēja iepazīt nometnes dalībniekus, kuri to apmeklē pirmo reizi. Bērni pastāstīja par savām mīļākajām grāmatām, iepazina dažādus latviešu pasaku autorus un viņu daiļradi. Pašu spēkiem tapa arī nometnes karogs.

Turpinājums nometnei gan bija mazliet mierīgāks, jo cits citu jau bija iepazinis. Diena tika pavadīta Annas Brigaderes literāro darbu zīmē - filmas „Sprīdītis” skatīšanās un analīze par to, ko tā māca. Neizpalika arī dažādu gulbīšu un laimes krājkasīšu gatavošana.

Līdz šim ir notikusi arī pirmā ekskursija uz Tērveti, kur apciemoja Annas Brigaderes Sprīdīti.

Nometnes dienasgrāmatai var sekot līdzi šeit: http://www.rankasskola.lv/?page_id=3656

Projektu “Sēd uz sliekšņa pasaciņa” (Nr. 2018.LV/SP/02/02) ar Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm” atbalstu realizē biedrība „Dēms”.

sab integ fndkult.ministrija      Dems

Gunta Kalmane,
biedrība „Dēms”