Biedrības “Dēms” projekta “Coming Soon…” brīvprātīgā Elise no Francijas savu darbu Gulbenes bibliotēkā ir beigusi. 30.augustā teicām, paldies, Elisei par darbu bibliotēkā. Norisinājās arī pēdējā Funglish nodarbība jeb angļu valodas apguve ar spēlēm un neformālu pieeju bērniem un jauniešiem. Elises projekta rezultāts ir arī viņas sastādītais grāmatu krājums angļu valodā jauniešiem, kas atrodams bibliotēkas 2.stāvā. Ar oktobri ceram sagaidīt šī krājuma papildinājumu un turpināt iesākto “Angļu lasītāju klubiņa” ideju.

Projekts “Coming Soon…” tika finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

soon

Biedrības “Dēms” projektu vadītāja
Ilze Vanaga