Saskaņā ar 2018.gada 26.septembra kopsapulces par biedrības dibināšanu lēmumu, 2018.gada 22.oktobrī Uzņēmumu reģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr.50008281361 ir reģistrēta un darbību uzsāk Gulbenes pilsētas pensionāru biedrība, kura pārņem arī iepriekš Gulbenes novada pensionāru biedrības “Atspulgs-5” sastāvā strādājošās Gulbenes pilsētas pensionāru padomes funkcijas.

Biedrību dibināja 38 Gulbenes pilsētas pensionāri. Tās juridiskā adrese ir Vidus iela 7, Gulbene (bijusī Bērzu sākumskola). Bet tā kā šajās telpās projekta realizācijas laikā ir izvietotas Gulbenes 2.vidusskolas klases, tad šajā periodā biedrības biedru un citu interesentu tikšanās vieta ir Gulbenes 2.vidusskolas internāta 106.istabiņa (Līkā iela 21, Gulbene).

Statūtos noteikts, ka biedru kopsapulces tiek organizētas ne retāk kā vienu reizi gadā, taču katra mēneša otrajā otrdienā plkst.10.00 minētajā pagaidu mītnes vietā notiks atvērtās valdes sēdes, kurās ir gaidīti gan visi biedrības biedri, gan jebkurš Gulbenes pilsētas un novada iedzīvotājs, kuram interesē biedrības darbība. Tuvākā tikšanās reize ir 2018.gada 13.novembris.

Vairāki Gulbenes pilsētas pensionāri ir izteikuši vēlmi iestāties biedrībā. Jautājums par viņu uzņemšanu tiks lemts jau tuvākajā valdes sēdē. Jāpiebilst, ka par biedrības biedru varēs kļūt ne tikai pilsētas pensionārs, bet jebkura fiziska un arī juridiska persona, kurai ir pieņemami biedrības statūti un kura būs pieņemama jau esošajiem biedriem. Uzņemšanas iespējas būs atkarīgas no biedrības materiāli-tehniskā nodrošinājuma – pieejamajām telpām un to aprīkojuma.

Informējam, ka pilsētas pensionāru biedrības reģistrācija nekādas korekcijas Gulbenes novada pensionāru biedrības “Atspulgs-5” darbībā neievieš, un lielākā daļā pilsētas pensionāru biedrības biedri arī turpmāk būs novada pensionāru biedrības biedri.

Gulbenes pilsētas pensionāru biedrības kontaktinformācija:

  • e-pasts: ,
  • biedrības valdes priekšsēdētāja Astrīda Saveļjeva – 28613326,
  • valdes priekšsēdētājas vietnieks Aivars Circens – 29143063.

Aivars Circens,
Gulbenes pilētas pensionāru biedrības
valdes priekšsēdētājas vietnieks