Zemā pasta pakalpojumu pieprasījuma dēļ Gulbenes novada Stāmerienas pagastā no 2019.gada 12.februāra tiek mainīts Stāmerienas pasta nodaļas darbības modelis, darbalaiks un atrašanās vieta, pielāgojot to iedzīvotāju reālajām vajadzībām. Turpmāk Stāmerienā visi pasta pakalpojumi katru darbdienu no plkst.9.30 līdz 10.30 tiks nodrošināti Stāmerienas pagasta pārvaldē Vecstāmerienā vai arī iedzīvotāji varēs izvēlēties tos saņemt pie pastnieka savā dzīvesvietā.

Ņemot vērā niecīgo pasta pakalpojumu pieprasījumu Stāmerienas pasta nodaļā, kas veido tikai astoņus pasta sūtījumus vidēji dienā, radot Latvijas Pastam ikgadējos zaudējumus vairāk nekā 10 000 eiro apmērā, tiek mainīts pasta nodaļas darbības modelis, darbalaiks un atrašanās vieta, bet iedzīvotājiem arī turpmāk būs ērti pieejami visi nepieciešamie pasta pakalpojumi.

Tāpat kā līdz šim, Stāmerienas pasta pakalpojumu sniegšanas vietā iedzīvotājiem būs pieejami visi pasta pakalpojumi un arī citi pasta pakalpojumi, kurus nodrošina Latvijas Pasts: vienkāršu un ierakstītu iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespondences saņemšana un nosūtīšana, iekšzemes un pārrobežu pasta paku saņemšana un nosūtīšana, pastmarku un aplokšņu iegāde, preses izdevumu abonēšana, iemaksas Pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā, naudas pārvedumu izmaksa, komunālo maksājumu un citu rēķinu apmaksa un komercpreču iegāde mazumtirdzniecībā.

Jebkuram reģionu iedzīvotājam jau patlaban ir plašas iespējas saņemt nepieciešamos pasta pakalpojumus arī pie pastnieka tieši savā dzīvesvietā. Pastnieks klienta dzīvesvietā nodrošina pastkaršu un vēstuļu nosūtīšanu, pastmarku un aplokšņu iegādi, sūtījumu piegādes pieteikšanu mājās, preses izdevumu abonēšanu, naudas pārvedumu un pensijas saņemšanu, komunālo un citu rēķinu apmaksu, iemaksas PNS kontā u.c.

Ar pastnieka starpniecību Stāmerienas iedzīvotājiem iespējams saņemt arī skaidras naudas izmaksu no PNS konta. Šo pakalpojumu iespējams pieteikt, zvanot pa tālruni 27892759, 67008001 vai 27008001. Pārējos pastnieka pakalpojumus savā dzīvesvietā Stāmerienas iedzīvotāji var pieteikt, zvanot pa tālruni 23280894.

Saņemot aicinājumu par reģistrēta sūtījuma izņemšanu, iedzīvotājiem ir iespēja pieteikt sūtījuma bezmaksas saņemšanu Stāmerienas pasta pakalpojumu sniegšanas vietā, iepriekš zvanot pa tālruni 644 97692 vai 22039519 un norādot datumu, kurā klients vēlas saņemt sūtījumu. Savukārt, apmeklējot Gulbenes 1.pasta nodaļu Rīgas ielā 30, sūtījumu saņemšana bez iepriekšēja pieteikuma iespējama katru darbdienu no plkst.8 līdz 18 un sestdienās no plkst.9 līdz 13.

Pasta pakalpojumu sniegšanas vietu skaitu un izvietojumu nosaka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Par universālā pasta pakalpojuma saistībām, kas paredz, ka Latvijas Pastam katra novada teritoriālajā vienībā ir vismaz viena pasta pakalpojumu sniegšanas vieta.

Stāmerienas iedzīvotāji par pasta pakalpojumu saņemšanas iespējām no 2019.gada 12.februāra tiks informēti ar īpašiem paziņojumiem savās pastkastītēs, sākot ar 14.janvāri.

 

Sīkākai informācijai: Gundega Vārpa, Ārējo komunikāciju vadības daļas vadītāja

Tālr.: +371 67608505 | Mob.: +371 26628729