ideju lab2019.gada 13.martā Gulbenes novada jauniešu centrā “Bāze” plkst.12.00 sāksies ideju laboratorija “Domā globāli, rīkojies lokāli”. Tās mērķis ir aktualizēt globālās izglītības un ilgtspējas jautājumus, sniegt iespēju Gulbenes novada pedagogiem un jaunatnes darbiniekiem gūt ieskatu ekspertu no Serbijas un Igaunijas viedokļos un pieredzēs, kā arī gūt idejas globālo mērķu integrēšanai mācību procesā pirmskolās, skolās un darbā ar jauniešiem. Interesentus aicinām pasākumam pieteikties elektroniski līdz 11. Martam: https://ej.uz/irt8

Pasākuma programma

11.30

Ierašanās, reģistrēšanās, kafija

 

12.00

Projekta “Globālie mērķi vietējā kopienā” koncepts

Inga Belousa - projekta eksperte

12.20

Ideju laboratorija “Pasaules kafejnīca” - idejas metodiskajiem materiāliem globālo mērķu integrēšanai mācību procesā.

Moderatore - Kristīne Ļeontjeva

13.30

Kafijas pauze

 

14.00

Iedvesmas stāsti par nevalstiskā sektora atbalstu sadarbības nodrošināšanai starp globālajiem izglītotājiem un skolām. Pieredzes un iedvesmas stāsti par globālo izglītību skolā.

Viktoria Rudenko (no Igaunijas, pārstāv nevalstisko organizāciju “MONDO”)

Mari Jõgiste (no Igaunijas, pārstāv nevalstisko organizāciju “MONDO”)

14.45

Iedvesmas stāsts par vietējās kopienas resursu izmantošanu un vērtību saglabāšanu, mediju lomu globālajā un eko izglītībā.

Mihajlo Vujasin (žurnālists no Serbijas, pārstāv eko-žurnālistu biedrību “EKO VEST”)

15.30

Vienošanās par sadarbību un noslēgums

Inga Belousa - projekta eksperte

Kontaktpersona - Lelde Bašķere (tel.nr. 27192298, e-pasts: )

Projekts "Globālie mērķi vietējā kopienā" Nr.: 2-2e/2018/494.

auseklitisnovads