Drukāt

Tā kā ir pagājis kāds laika kopš darbu ir uzsākusi Gulbenes pilsētas pensionāru biedrība, tad vēlētos painformēt par esošajām un gaidāmajām biedrības aktivitātēm, kas varētu ieinteresēt gan biedrus, gan arī citus pilsētas seniorus.

 Gulbenes pilsētas pensionāru biedrībā  turpinās zināšanu apgūšana pieaugušo neformālās izglītības programmā “Saskarsmes kultūras pilnveidošana sociālās izolācijas mazināšanai senioru vidū”, kas tiek realizēta ar Gulbenes novada pašvaldības finansiālu atbalstu, atbilstoši Gulbenes novada pašvaldības izveidotajai pieaugušo neformālās izglītības programmai. Nodarbības vidēji apmeklē līdz 15 interesenti un pirmos pozitīvos rezultātus ceram sasniegt jau š.g. jūnijā.

Tā kā jebkurai sevi cienošai organizācijai ir jābūt ne tikai visiem rekvizītiem, bet arī atribūtiem, starp kuriem noteikti ir karogs, tad ar pašu pensionāru mākslinieciskajām spējām un čaklajām rokām šāds karogs ir arī tapis. 2019.gada 3.maijā plkst.11.00 Gulbenes pilsētas kultūras centra foajē notiks šā karoga iesvētīšana, kas gan idejiski, gan arī laikā sasaucas ar jau pierastajiem Balto galdautu svētkiem. Visi interesanti, it sevišķi seniori,  tiek gaidīti šajā pasākumā.

Tāpat kā novada pensionāru biedrības “Atspulgs-5” pārstāvji un citu novada pagastu pensionāru biedrību un kolektīvu pārstāvji, arī Gulbenes pilsētas pensionāru biedrības delegāti piedalīsies 2019.gada 18.maijā Latvijas Pensionāru federācijas kongresā, kad pārvēlēta tiks ne tikai federācijas valde, bet arī tās priekšsēdētājs, jo Andris Siliņš ir atteicies kandidēt uz valdes priekšsēdētāja amatu atkārtoti. Vai arī federācijas darbā un visā Latvijas pensionāru kopienā būs negaidīti pavērsieni, kā tas ir valsts politiskajā dzīvē? Aktivitātes notiek, bet par to varēsim informēt sīkāk tikai pēc kongresa norises.

Kā katru gadu, arī šogad Gulbenes pensionāri turpina tradīciju ne tikai iepazīties ar tālajām zemēm, bet apmeklēt arī mūsu pašu zemītes skaistākās un slavenākās vietas. Šogad 10.jūlijā ir lemts apmeklēt Rundāles pili tās skaistākajās - rožu ziedēšanas dienās, pa ceļam iegriežoties arī Bauskas pilī un Likteņdārzā. Dalības maksa pilsētas pensionāru biedrības biedriem būs 30 eiro, bet senioriem, kuri nav biedrībā – 35 eiro (dalības maksa ietver autobusa īri, Bauskas pils apmeklējumu un gida pakalpojumus, Rundāles pils un parka apmeklējumus un gida pakalpojumus). Pieteikšanās pie Līgas Nagles (tālr. 29109505) līdz 2019.gada 1.jūlijam. Pieteikšanās tiks reģistrēta tikai saņemot dalības maksu. Izbraukšanas laiks vēl tiks precizēts. Lūdzu, ņemiet vērā, ka autobusā vietu skaits ir ierobežots.

Gulbenes pilsētas pensionāru biedrības valdes priekšsēdētājas vietnieks,
Aivars Circens