Ikdienā dzirdot vārdu savienojumu ilgtspējīgas attīstības mērķi varētu šķist, ka tas ir kaut kas tāls, varbūt utopisks, nesasniedzams, taču tā nemaz nav. Ar tiem mēs katrs sastopamies ikdienā un par šo mērķu sasniegšanu mums ir jārūpējas visiem kopā. Piemēram, vai jūs zinājāt, ka jau pašlaik tiek saražots tik daudz pārtikas, lai varētu pabarot visus pasaules iedzīvotājus, bet daļa no šīs produkcijas tiek izšķērdēta, jo visā pasaulē ir daudz cilvēku, kuru ienākumi nav pietiekami, lai iegādātos šo pārtiku. Mūsu pašreizējā resursu izmantošana nav ilgtspējīga. Mēs patērējam un iegūstam vairāk izejvielu, nekā mūsu planēta ilgtermiņā spēj nodrošināt.

Projekta “Globālie mērķi vietējā kopienā” ietvaros, Gulbenes 3.pirmsskolas izglītības iestādei “Auseklītis” sadarbojoties ar biedrību “Zaļā brīvība” un Gulbenes novada iestādēm tiek realizēti vairāki pasākumi, lai veidotu izpratni par ilgtspējīgas attīstības izaicinājumiem un mērķiem globālā kontekstā. Šī projekta ietvaros 9.maijā Gulbenes bibliotēkā notika izstādes par 17 ilgtspējīgas attīstības mērķiem un globālo resursu centra “Globālās bibliotēkas” atklāšana. Pasākumā piedalījās gan projekta eksperte Inga Belousa no biedrības “Zaļā brīvība”, kura atklāja kas ir šie ilgtspējīgas attīstības mērķi, gan Gulbenes novada pašvaldības pārstāvji, kuri nedaudz iepazīstināja kā Gulbenes novadā tiek risināti ilgtspējīgas attīstības jautājumi.

Pasākuma turpinājumā interesentiem bija iespēja klausīties divus aizraujošus stāstus – žurnālistes Ivetas Auniņas no Re:TV stāstu par kontrastu zemi – Ganu un Latvijas Dabas fonda direktora Ģirta Strazdiņa stāstu par izpētes braucienu uz Sumatras salu Indonēzijā.

Ģirta Strazdiņa stāstā klausītājiem bija iespēja ieskatīties izpētes brauciena uz Sumatras salu laikā piedzīvotajā. Ģirts atklāja kā kopā ar savu ceļojuma biedru žurnālistu Sandiju Semjonovu devušies aplūkot eļļas palmu plantācijas. Klausītāji uzzināja arī to, ka Indonēzijas iedzīvotāji galvenokārt ierīko eļļas palmu plantācijas ātras peļņas gūšanai. Noslēdzot stāstu par ceļojumu uz Indonēziju, tika aizsākta diskusija par mežu saglabāšanu ne tikai pasaulē, bet arī pie mums Latvijā. Nonācām pie secinājuma, ka sabiedrībai ir jābūt pilsoniski aktīvai, lai tiktu pievērsta uzmanība straujai mežu izciršanas problēmai.

Iveta pasākuma apmeklētājiem stāstīja par to, ko piedzīvoja esot Ganā, kā nokļuva Kongo ciematā un iepazinās ar vietējiem iedzīvotājiem un viņu dzīves apstākļiem un stāstiem. Ivetai bijusi iespēja arī viesoties grozu pinēju kopienā, un viņa atklāja, ka sadarbībā ar igauņu biedrību “MONDO” šīs kopienas veidotie grozi nonāk daudzviet pasaulē. Pasākuma apmeklētājiem bija iespēju šādu grozu apskatīt realitātē, kuru žurnāliste bija iegādājusies ceļojuma laikā. Šādu grozu izveidošanā, tieši tāpat kā ikviens amatnieks, arī no Latvijas, šīs sievietes iegulda milzīgu darbu. Vēl Iveta atklāja, ka Gana ir viena no kakao pupiņu eksportētāju valstīm, un ļoti iespējams, ka, piemēram, šokolāde, kuru mēs ikdienā ēdam ir veidota no Ganā novākto kakao augļu un pēc tam izžāvētajām pupiņām. Izstādē ir arī aplūkojamas dažas bildes no Ivetas ceļojuma uz Ganu.

Šī izstāde līdz 31.maijam būs apskatāma Gulbenes bibliotēkā 2.stāvām, taču vēlāk tā apskatei tiks izvietota arī citās novada iestādēs. Izstādes mērķis ir likt cilvēkiem paskatīties un apjaust to, ka šie 17 ilgtspējīgas attīstības mērķi nav nekas tāls un nesasniedzams, un veicināt izpratni par globālās ilgtspējas jautājumiem. Šie mērķi aptver 17 darbības virzienus ar 169 apakšmērķiem un tie noteiks globālo dienas kārtību turpmākajam laika posmam līdz 2030.gadam. Lai sasniegtu šos mērķus, ir svarīgi rīkoties gan valstiskā mērogā, gan arī katram pasaules pilsonim personīgi. Rīkojoties pārdomāti un saliedēti, mērķi tiks pārvērsti realitātē.

Izstādi par 17 ilgtspējīgas attīstības mērķiem veidoja Agneta Bordāne projekta “Globālie mērķi vietējā kopienā” ietvaros. Veidojot izstādi tika atlasītas fotogrāfijas, domājot par to kā cilvēku ikdienā atspoguļojas ilgstpējīgas attīstības mērķi, gan no Gulbenes novada, gan no Latvijas žurnālistu uzņemtām fotogrāfijām par situāciju pasaulē.

Projektu līdzfinansē programma Globālās izglītības tīkls Eiropā – GENE. Tās mērķis Latvijā ir veicināt pilsonisko atbildību, izpratni par globālajiem procesiem un aktīvu līdzdarbošanos taisnīgas, iekļaujošas un ilgtspējīgas sabiedrības veidošanā.

logo lelde

Lelde Bašķere