Par savu mājvietu mēs cenšamies ļoti rūpēties, regulāri kopjam, saudzējam, pārveidojam, lai rezultāts priecētu acis un sirdi. Kā ir ar mūsu mājām plašākā šī vārda nozīmē? Mūsu visu kopīgajām mājām – planētu Zeme? Cik bieži aizdomājamies par to, kādas ir sekas neapdomīgai dabas resursu izmantošanai, pie kā var novest šāda rīcība? Kas paliks pēc mums un kādu Zemi atstāsim nākamajām paaudzēm? Nepieciešams domāt tā, ka mēs esam aizņēmušies šo Zemi no nākamajām paaudzēm, nevis tā, ka būs labi tas, ko mēs atstāsim pēc sevis. Mums Zeme ir jāatstāj tādu kādu to ieguvām vai jāuzlabo tās stāvoklis. Ikvienam ir nepieciešams domāt plašāk kā tikai par savas mājas slieksni. Nepieciešams sākt domāt globālāk - ko jebkādas pārmaiņas nozīmē pasaulei kopumā? Galu galā, nekas vairs nav lokāls, pārmaiņas atsaucas uz katra planētas iedzīvotāja personīgo dzīvi. Ikviens mēs esam līdzatbildīgi par to, kas notiek ar dabas sistēmu. Saudzējot dabas resursus, sākot tos izmantot lietderīgāk, mainot savus paradumus, mēs rūpēsimies ne tikai par dabu, bet arī savu veselību, dzīves kvalitāti un nākotni.

Projekta “Globālie mērķi vietējā kopienā” ietvaros tika īstenoti dažādi pasākumi, kuru laikā tika apskatīti un izcelti dažādi globāli jautājumi. Šī projekta laikā vietējā kopiena, galvenokārt pedagogi, tika iepazīstināti ar 17 ilgtspējīgas attīstības mērķiem un izcelts tas, ka šo mērķu sasniegšanā ir nepieciešama gan nacionālā līmenī – valdības iesaiste, gan katra personīgā līdzdalība.

Projekta ietvaros notika vairāki pasākumi, tostarp seminārs – ideju laboratorija “Domā globāli, rīkojies lokāli”, kur Gulbenes novada pedagogiem, jaunatnes un bibliotēku darbiniekiem bija iespēja iepazīties ar diviem dažādiem stāstiem – igauņu biedrības “Mondo” pārstāves stāstīja par to, kā nevalstiskajai organizācijai un skolām ir izveidojusies sadarbība ar attīstības valstīm, piemēram, Ganu, kā Igaunijā skolēni skolās iepazīst jautājumus par globālo izglītību. Tāpat arī bija iespēja klausīties serbu žurnālista Mihajlo Vujasin stāstā par to, ko viņš ir atklājis pētot jautājumus par klimata pārmaiņām un ko novērojis ceļojot pa pasauli. Ideju laboratorijā pasākuma dalībnieki tika aicināti domāt ar to kā ilgtspējīgas attīstības mērķi tiek īstenoti Gulbenes novadā un kā par šiem mērķiem runāt ar skolēniem.

Domājot par to, kas ir šie 17 ilgtspējīgas attīstības mērķi un vēloties mudināt arī vietējos Gulbenes novada cilvēkus iedziļināties to īstenošanā, 9.maijā Gulbenes novada bibliotēkā tika atklāta ceļojošā fotogrāfiju izstāde un globālais resursu centrs – Globālā bibliotēka. Izstādes mērķis bija apmeklētājiem sniegt iespēju iepazīties ar 17 ilgtspējīgas attīstības mērķiem un gūt priekšstatu par tiem, kā arī ar fotogrāfiju palīdzību aicināt apmeklētājus domāt, kur ikdienā atspoguļojas šie mērķi. Globālās bibliotēkas piedāvāto resursi regulāri tiks atjaunoti un papildināti – ikviens interesents ir aicināts apmeklēt šo globālo resursu centru, kas atrodas Gulbenes bibliotēkas 2.stāvā. Jāpiemin, ka ikviens, kuram ir kādi materiāli par globālās ilgtspējas jautājumiem, tiek aicināts dalīties ar tiem un ja ir iespēja, dāvināt tos bibliotēkai, lai no tiem zināšanas varētu gūt pēc iespējas plašāks sabiedrības loks. Taču vēl bez izstādes un Globālās bibliotēkas atklāšanas, apmeklētājiem bija iespēja klausīties divus aizraujošus stāstus - no Latvijas Dabas fonda direktora Ģirta Strazdiņa par izpētes braucienu uz Sumatras salu Indonēzijā un no Re:TV žurnālistes Ivetas Auniņas par kontrastu zemi – Ganu un kā šie stāsti atsaucas arī uz mums ikvienu.

Projekta noslēgumā tika organizēts divu dienu seminārs projekta tīklojuma iestāžu darbiniekiem. Semināra laikā dalībniekiem bija iespēja uzzināt vēl citas iespējas kā par globālās izglītības jautājumiem runāt skolā, par to kā ilgtspējīgas attīstības mērķi ietekmē mūsu katra personīgo dzīvi, kā arī apspriest projekta laikā gūtās atziņas, ieguvumus un secinājumus. Semināra laikā kopā ar viesu nama “Mīlmaņi” saimnieci, kur notika seminārs, tā teritorijā tika ierīkots neliels dārzs ar dažādiem augiem, ar mērķi sniegt ieguldījumu konkrētās vietas uzlabošanā un iespēju bērniem, kuri vasarā apmeklēs nometnes šajā viesu namā, iepazīt dažādus augus un redzēt to attīstību.

Projekta gaitā tajā iesaistīto mācību iestāžu un jauniešu iniciatīvu centra “B.u.M.s.” sadarbības rezultātā tapa mācību materiāls – spēle par globālo izglītību un 17 ilgtspējīgas attīstības mērķiem “Es pasaulē” un uzdevumu, ideju un iedvesmas avotu krājums “Globālie mērķi vietējā kopienā”. Jāpiemin, ka spēle “Es pasaulē” ikvienam interesentam būs pieejama arī Globālajā bibliotēkā, taču uzdevumu, ideju un iedvesmas avotu krājums “Globālie mērķi vietējā kopienā” pieejams digitālā versijā Gulbenes novada mājaslapā: https://www.gulbene.lv/images/att/izgl/metod/Uzdevumu_kr%C4%81jums_par_glob%C4%81lo_izgl%C4%ABt%C4%ABbu_un_IAM.pdf.

Projektu līdzfinansē programma Globālās izglītības tīkls Eiropā – GENE. Tās mērķis Latvijā ir veicināt pilsonisko atbildību, izpratni par globālajiem procesiem un aktīvu līdzdarbošanos taisnīgas, iekļaujošas un ilgtspējīgas sabiedrības veidošanā.

logo globals

Lelde Bašķere