5. jūlijā plkst. 10.00 Lizuma kultūras namā norisināsies bezmaksas informatīva akcija “Svarīgākais par insultu un infarktu?”
Pasākuma laikā būs iespēja izmantot paškontroles ierīces. Aicināts ikviens novada iedzīvotājs!

Lizums Informatīva akcija 05 07 2019

Projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/004) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

logo ESF mazs