Drukāt

pilsetvideAtkritumu apsaimniekotāja SIA "Pilsētvides serviss" klientu pieņemšanas darba laiks Gulbenes novada pašvaldībā (līdz 31.augustam), Ābeļu ielā 2, Gulbene (1.stāvs, dienesta telpas) atkritumu apsaimniekošanas līgumu slēgšanai: