pensioTuvojas rudens. Un līdz ar rudens iestāšanos 26.septembrī apritēs pirmais Gulbenes pilsētas pensionāru biedrības juridiskās pastāvēšanas pirmais gads. Gads – tas ir daudz un maz. Biedrībai kā juridiskai personai, tas ir maz. Jaunizveidotās biedrības valdes tas ir daudz, jo lielākai daļai no valdes locekļiem tas bija jauns izaicinājums, jauna darbības sfēra ar kādu tie iepriekš nebija saskārušies. Bet par laimi jaunā biedrība pārņēma jau iepriekš Gulbenes pilsētā aktīvi darbojošās pensionāru padomes funkcijas, biedrības darbā iekļāvās šīs padomes biedri un arī vadība. Kā jau arī tika norādīts biedrības dibināšanas sapulcē, nekādas krasas izmaiņas pensionāru dzīvē biedrības izveide netika ieviesusi, tā vairāk bija pensionāru aktīvās darbības juridiskā nostiprināšana. Līdz ar to biedrība pilnā apjomā turpināja jau agrākajos gados Gulbenes pilsētas pensionāru padomes vadītājas Mirdzas Astrīdas Kušķes, kura nu ir kļuvusi par biedrības Goda biedri,  ieviestās tradīcijas – līdzdalību visos pilsētas pārvaldes rīkotajos pasākumos, novada pensionāru biedrības “Atspulgs 5” pasākumos,  draugu apmeklēšanu citos novados viņu svētkos un draugu aicināšanu uz mūsu svētkiem, brīvprātīgo darbu, ekskursiju organizēšanu gan pa mūsu valsti, gan uz citām zemēm, kā arī citas.

Protams, ir arī pasākumi, kuri tiek ieviesti tikai šīs biedrības pastāvēšanas laikā un kuriem arī būs iespējas kļūt par tradīcijām. Darbs notiek, visiem pensionāriem, ne tikai biedrības biedriem,  ir iespējas iesaistīties daudzos pasākumos, ko vairāki ir izmantojuši, kaut gan jāatzīst, ka aktivitāte varēja būt arī augstāka, ņemot vērā lielo pensionāru skaitu mūsu pilsētā. Visa paveiktā un iesāktā izklāstam ir vajadzīgs daudz vairāk vietas, kā atļauj publicēšanas iespējas, līdz ar ko aprobežosimies ar augstākesošo apkopojumu. Bet interesentiem nav jāuztraucas, ka biedrības darbu varētu uzskatīt par necaurspīdīgu. Visa šī gada laikā visas valdes sēdes ir bijušas tikai atklātas un tās visas bijušas kā biedrības biedru kopsapulces, jo tajās vienmēr piedalījās vairāk kā puse biedru. Sapulcēs viedokli varēja izteikt jebkurš no biedriem, kā arī no citiem klātesošajiem, kas nereti arī piedalījās sēdēs. Bet par visām gada aktivitātēm sīkāk un pilnīgāk varēs dzirdēt no biedrības valdes priekšsēdētājas Astrīdas Saveļjevas, uzdodot arī jautājumus kā viņai, tā arī jebkuram valdes loceklim biedrības oficiālajā kopsapulcē 2019.gada 24.septembrī plkst. 10.00 Gulbenes kultūras centrā O.Kalpaka ielā 60.

Uz kopsapulci būtu ieteicams ierasties ne tikai biedrības esošajiem biedriem, bet arī pensionāriem, kas apsver iespējas iestāties biedrībā, kā arī jebkuram interesentam, kam rūp mūsu pilsētas un novada senioru un pensionāru sabiedriskā dzīve, jo kopsapulcē būs iespējas ne tikai apspriest jau paveikto, izsakot savu viedokli par vienu vai otru pasākumu, bet arī ieteikt jaunas aktivitātes, izteikt savu redzējumu par biedrības turpmāko darbību gan tuvākā, gan tālākā nākotnē. Kopsapulcē būs iespēja ne tikai novērtēt esošās valdes darbu, bet arī ieteikt jaunus kandidātus valdei. Tādēļ  uz kopsapulci ir ļoti gaidīts pēc iespējas plašāks interesentu loks, jo biedrībai ir svarīgs, it sevišķi tās veidošanās un nostiprināšanas stadijā, jebkurš viedoklis – kā atbalstošs, tā arī kritisks, kas ļaus izvairīties no kļūdām nākotnē.

Gulbenes pilsētas pensionāru biedrības
valdes priekšsēdētājas vietnieks
Aivars Circens