28.augustā uz tikšanos ar Gulbenes novada domes priekšsēdētāju Nikolaju Stepanovu ieradās deviņi Gulbenes novada skolu 12.klašu absolventi, kuri saņēma „Lauvu kluba” (Vācija) vienreizējās stipendijas studiju uzsākšanai. Ar topošajiem studentiem tikās arī „Lauvu kluba” pārstāvis Frīdhelms Flūgs un viņa kundze.

stipend

Katram jaunietim tika piešķirta 750 EUR liela stipendija. Vienam no šiem 9 skolēniem stipendiju piešķīra no F.Flūga ģimenes personīgajiem līdzekļiem.

Tikšanās laikā skolēni dāvināja ziedus un pateicās Flūgu ģimenei un „Lauvu klubam” par lielo atbalstu, uzsākot šo nozīmīgo dzīves posmu.

Pieci skolēni ir izvēlējušies studēt Rīgas Tehniskajā universitātē šādos studiju virzienos: materiālu tehnoloģija un dizains; transportbūves; Enerģētiska un elektrotehnikas fakultāte; muitas nodokļu administrēšana; drošības inženierija.

Četri skolēni studēs Latvijas Universitātē šādos studiju virzienos; matemātiķis statistiķis; dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs; klasiskā filoloģija; optometrija.

„Lauvu kluba” stipendijas Gulbenes novada skolēniem tiek pasniegtas jau piekto gadu.

Gunta Krevica,
 Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste