Pateicoties Latvijas vides aizsardzības fonda un Gulbenes novada domes finansiālam atbalstam, par tradīciju kļuvusi Jauno dabas pētnieku nometne Druvienā, kur zinātkāri jaunieši ar interesi par dabas norisēm pulcējas jau ceturto gadu. Nometne notika Druvienas pamatskolā laikā no 15. līdz 19. augustam, un to rīkoja Latvijas Pūču izpētes biedrība.

Nometnē bērniem bija iespēja izmēģināt roku dažādās dabas pētniecības metodēs: veikt veģetācijas uzskaiti Tirzas palieņu pļavās un Krievu purvā, meklēt dabisku meža biotopu indikatorsugas, izvērtēt drifta procesus Tirzas upē, kā arī noskaidrot, cik liela dabas daudzveidība ir Rīgas jūras līcī pie Ainažiem. Papildus lielajām ekspedīcijām jauniešiem bija iespēja darboties ar īstu mikrobiologu aprīkojumu un veikt baktēriju un sēņu uzsējumus, ķert un izpētīt Druvienas sikspārņus, kā arī izgatavot saules pulksteņus. Jauno pētniekus azartiski atbalstīja dažādu dabas nozaru speciālisti – entomologs Uģis Piterāns, hidrobiologs Dāvis Ozoliņš, mikrobioloģe Ilze Dimanta, jūras bioloģe Madara Alberte, dabas parādību pazinējs Ivo Dinsbergs un dabas operatore Lelde Goba, kā arī trīs druvēnieši - ornitologs Gaidis Grandāns, nometnes vadītāja un botāniķe Maija Grandāne, savukārt par papildu aktivitātēm rūpējās kultūras menedžere Ieva Dūrīte.

Nometnes sarīkošana prasa lielas rūpes, tomēr, katru gadu redzot arvien vairāk aizrautības nometnes dalīnieku acīs, iegūtais prieks ir nenovērtējams. Nometnes veidotāji ļoti cer, ka tieši šī nometne būs iedrošinājums kādam jaunam cilvēkam izvēlēties dabas pētniecību un aizsardzību par savu nākotnes profesiju.

logo

Projekta "Nometne Jauno dabas pētnieku skola 2015" kopējais budžets bija 4150 EUR no kuriem Gulbenes novada dome līdzfinansēja 700 EUR, savukārt 2349 EUR tika finansēts no Latvijas Vides aizsardzības fonda vadlīniju “Atbildīgs dzīvesveids” aktivitātes “Vides izglītības nometņu organizēšana skolas vecuma bērniem”.

Nometnes vadītāja, bioloģe Maija Grandāne,
Latvijas Pūču izpētes biedrība