Nu ja paskatās kalendārā, tad pat vajadzētu runāt par rudens jau aiziešanu, taču ja aiz loga – tad pašā laikā ir šie dziesmas vārdi. Bet jebkurā gadījumā šis ir periods, kad var jau atskatīties, kā pagājis gads, un prognozēt – kā to noslēgsim, uzsākot arī jauno. Tas tā ir visās jomās un nav izņēmums arī pensionāri. Tāpat kā lielākā daļa pilsētas aktīvo pensionāru, arī es esmu iesaistījies gan pilsētas pensionāru biedrībā, gan novada pensionāru biedrībā ,,Atspulgs5''.

pensionari

Novembra novada pensionāru biedrības atklātā valdes sēda notika muzeja telpās, kur šajā laikā notika arī lielu atsaucību izsaukusī novada rokdarbnieču veidoto cimdu izstāde

Vietējās ziņās vairāk ir izskanējis par pilsētas pensionāru aktivitātēm, taču ne mazāk padarīts ir visa Gulbenes novada pensionāru biedrībā “Atspulgs 5”,  Annas  Vīgantes vadībā. Raksti ir bijuši  par apjomīgiem pasākumiem – senioru svētkiem, senioru sporta svētkiem, dalību valsts mēroga vienās vai otrās aktivitātēs, projektos, brīvprātīgā darba aktivitātēm, bet neievērota paliek ikdiena, ikmēneša akcijas, kuras arī daudziem ir nelieli svētki. Tā kā “Atspulga 5”vadītāja ir arī Latvijas Pensionāru Federācijas valdes locekle, tad nevar nepieminēt arī federācijas iniciatīvas, par kurām cilvēkiem novados ir pavisam mazas zināšanas, jo masu medijiem tas liekas neinteresanti, jo netiek kliegts, lauzts, sists, līdz ar ko par to tiek noklusēts. Starp citu, ne daudzi novadi var lepoties ar to, ka viņu pensionāru pārstāvis ir ievēlēts federācijas valdē, bet vēl daži ir arī domē- Dzirkstīte Baltiņa no Lizuma un Aivars Circens .

Bet īsumā par visu pēc kārtas.

Kā jau ziņots, pilsētas pensionāru biedrība ir atgriezusies savās pamattelpās bijušajā Bērzu pamatskolā, tās ar pilsētas vadības palīdzību atsvaidzinājusi un atsākusi intensīvāku darbību. Lai arī projekts, kura ietvaros tika uzsākts runas mākslas  apgūšanas kurss,  ir beidzies, pateicoties Astrīdas Vilciņas atbalstam, nodarbības turpinās. Otrdienās – UNO spēlētāju saiets, tad rokdarbniecēm sava diena. Tikko notika sava biedrības erudīcijas spēle, kurā bija arī četras komandas. Viss liecina, ka arī šī spēle var kļūt par tradīciju. Pēdējā laikā biedrības biedru skaits ir palielinājies, taču to nekad nebūs par daudz un jebkurš senioru aktīvā dzīvesveida atbalstītājs tiek gaidīts biedrībā. \

Uzreiz arī par tuvākajiem plāniem: 2019.gada 7.decembrī plkst. 13.00 visi pensionāri tiek gaidīti uz Ziemassvētku sagaidīšanas pasākumu  ar pasēdēšanu, atpūtu un mūziku Gulbenes kultūras centrā. Kāds būs pasākuma formāts, tas vēl ir atkarīgs no pašvaldības dalības tajā, līdz ar ko interesentus lūdzam sekot paziņojumiem un afišām, kā arī kontaktēties ar biedrības valdi.

Runājot par novada pensionāru biedrības “Atspulgs 5” kopīgiem pasākumiem, jāatzīst, ka vairākums tās biedru kopā sanāk un arī var sanākt tikai lielos pasākumos, jo visa novada pensionāru pat tikai pārstāvjiem plašākā sastāvā sanākt vienuviet kaut reizi mēnesī pat ir apgrūtinoši. Tomēr valdes locekļiem tas ir obligāti un cienījamās kundzes  gandrīz vienmēr ir norunātajā vietā norunātajā laikā. Un jau kļuvis, var  teikt,  par tradīciju tas, ka šajās valdes sēdēs, kuras tāpat ir atklātas un kuras var apmeklēt jebkurš interesents, Anna Vīgante ir uzaicinājusi kādu personību, kura sniegtā informācija ir ne tikai interesanta, bet arī vajadzīga. Tā ar  savu darbības jomi, atbildot arī uz interesējošiem jautājumiem, ir iepazīstinājuši politologs Ivars Ijābs, Swedbank pārstāve Aiga  Cirpone, Valsts policijas Vidzemes reģiona prevencijas jomas pārstāve Sintija Gulbe, psiholoģe Evita Petručeņa, sociālā dienesta pārstāve Anita Beļajeva, VSAA Gulbenes nodaļas vadītāja Inese Zelča, muzeja darbinieces, Gulbenes un Balvu slimnīcu apvienības pārstāvji un citi.

Ja runājam par šīm tikšanām, tad noteikti  jāpiemin  pēdējā tikšanās -  2019.gada 13.novembrī notikusī Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejā, ar kuru biedrībai ir izveidojusies atzīstama sadarbība, kas bija veltīta Latvijas armijas izveides simtajai gadadienai.  Pasākums bija veltīts tieši Latvijas armijas cīņām Vecgulbenes apkaimē, kas pavēra ceļu un brīvas Latvijas valsts pastāvēšanas iespēju, un tiem vairākiem desmitiem Lāčplēša ordeņa kavalieriem, kas bija mūsu novadnieki vai varonība parādīja cīņās mūsu pusē.

Labu sadarbību biedrības vadītāja veido arī ar “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienību", kuras atbalsts pensionāriem noteikti,  būtu vajadzīgs. Šoreiz uz tikšanos bija ieradusies un ar saviem priekšlikumiem dalījās arī apvienības sabiedrisko attiecību speciāliste Lana Upīte.

Tāpat nevar nepieminēt par tradīciju kļuvušo jubilāru no valdes locekļu vidus sveikšanu pēc valdes sēdes oficiālās daļas. kas ļauj arī relaksēties pēc saspringta valdes darba šajā dienā, jo laiks ir ierobežots, arī gadi vairs nav tie, kas ļautu kalnus gāzt un maratonus skriet. Bet kādam tomēr ir, ja ne kalni, tad akmeņi jāveļ, un ja ne maratoni, tad vismaz sprinta distances jānoskrien, lai palīdzētu otram.

Un tad vēl draugu apmeklējumi tuvumā un tālumā, kas ļauj apraudzīt daudzus Latvijas novadus, iepazīstoties gan ar skaisto šajos novados, gan ar pensionāru radošo darbu. Tas, protams, uzliek par pienākumu arī kā labiem saimniekiem uzņemt ciemos draugus. Bet vai nebija skaisti šie draugu sveicieni kaut vai novada senioru svētkos? Un tādi draugi ieradīsies vienmēr visos novada, pilsētas, pagastu pensionāru biedrību organizētajos svētkos. kas liecina par katras šādas pensionāru kopas vadītāju spējām sadarboties ar senioriem tuvākos un tālākos kaimiņos, pat ārpus valsts robežām (Polijā, Vācijā, Austrijā, Dānijā, Igaunijā).

Nevar nepieminēt biedrības organizētās senioru ekskursijas pa Latviju un ārpus tās. Šogad ļoti izdevies bija izbrauciens uz Baltkrieviju, jo daudziem mūsu vecuma cilvēkiem tas uzjundīja nostalģiju par tiem laikiem, kad mēs bijām jaunāki, debesis bija zilākas, lauki bija zaļāki, laukos mājas nebija tik noplukušas, pastāvēja kupli ciemi un ciemati, daudzas viensētas arī Latvijā.

Un tā varētu vēl uzskaitīt daudzus pat desmitus pasākumu, kas ir it kā ikdienišķi, kuru liela daļa pat nepamana, bet kuri dod tik daudz prieka katram cilvēkam, kurš tajos piedalās.

Un jāpaziņo arī par nākošo pasākumu, kas plānots jau 2020.gada 11.janvāri plkst. 14.00 Gulbenes kultūras centrā, kas veltīts Jaunā gada iestāšanās svētkiem un Vispasaules Pateicības dienai.  Šoreiz paredzēts arī neliels labdarības pasākums, kurā visi, kuriem būs tāda rocība, tiks lūgti ziedot bērniem, kuri nonākuši mūsu un kaimiņu slimnīcu aprūpē. Lai baudītu  pašu sagatavotos našķus mūzikas pavadījumā, izsakot savu redzējumu par notiekošo, klausoties citus un, protams, aktīvi atpūšoties, pasākumu tiek lūgti apmeklēt visi, kas to vēlas un kas to spēj, iepriekšminēto ziedojuma nosacījumu neuztverot kā obligātu prasību.

Tā kā raksta sākumā pieminēju, ka novada pensionāru biedrības priekšsēdētāja A.Vīgante ir arī Latvijas pensionāru federācijas valdes aktīva locekle, tad nevar nepieminēt arī federācijas aktivitātes, kuras šogad ir tik tiešām jūtamas vairāk kā iepriekš. Gada sākumā nomainījās federācijas priekšsēdētājs un Andra Siliņa vietā tika ievēlēta bijusī politiķe, profesore Aija Barča, kas arī varbūt ir vienas vai otras iniciatīvas virzītājspēks. Lai kā vadošās partijas visus augļus par izmaiņām pensijās, kas tomēr tikai nedaudz uzlabo pensionāru stāvokli, pieraksta sev, tomēr būtu jāatzīst, ka ja nebūtu Latvijas pensionāru federācijas aktīvās iejaukšanās, pat uzbāzības, valsts varas gaiteņos, nebūtu notikusi pat daļa no tām izmaiņām, kas ir.

Šā gada rudenī  federācijas vadība panāca pieņemšanu pie Valsts prezidenta, kas arī oktobrī notika, skaidrojot, ka pensionāri nav tikai ņēmēji šajā valstī, bet lielākoties – devēji valsts labklājībai. Tas, acīmredzot,  tika uztverts pareizi un Valsts prezidents ir apsolījis  ciešāk sadarboties ar pensionāriem. Starp citu, kā vienmēr masu mediji to vai nu nepamanīja, vai tam nepievērsa uzmanību, kaut gan apspriesti tika vairāki svarīgi jautājumi, atzīmējot to tikai kā statistisku faktu.

Bez tam, 2019.gada oktobra sēdē federācijas valde, uzklausot Labklājības ministrijas valsts sekretāra prātojumus, kādi gan pētījumi vēl jāveic, lai noskaidrotu, kāpēc mums ir tik mazas pensijas, pieņēma lēmumu pašiem izstrādāt  jaunu pensijas likumu, izveidojot tam darba grupu, kā pamatnosacījumu liekot minimālās pensijas vienādošanu ar iztikas minimumu. Ceru, ka tas varbūt liks arī padomāt arī valdošajiem un kādai no partijām pieslēgties šim darbam ar saviem resursiem un savu atbalstu. Braucot no LPF valdes sēdēm, tiek atvests arī ikmēneša laikraksts ,,Latvijas pensionārs", kas pieejams katrā pagasta pensionāru biedrībā  un arī bibliotēkās. laikraksts arī lasāms arī elektroniski Latvijas pensionāru federācijas mājas lapā ( www.pensionari.lv ).

Tāpat, pateicoties federācijas un televīzijas kanāla “Rīga 24” savstarpējais sapratnei, ir radies projekts speciāla raidījuma senioriem izveidei, tā kā ir izredzes, ka mums būs arī savs raidījums, veltīts seniorus interesējošām tēmām, ar kuru vadītājiem katram no senioriem būs iespēja kontaktēties tiešsaistē.

Latvijas pensionāru federācijas aktivitātes, neskatoties uz grūtībām turpinās, lai gan pagājušā gada beigās un pat šā gada sākumā vēl pat bija liegts finansējums federācijas darbībai, un pieaug, tas priecē un ļauj cerēt, ka varbūt kaut daļēji izdosies panākt, lai politiķu solītais kaut kā pildās.

Atcerēsimies, ka arī Jūsu aktivitāte un ieinteresētība darboties jebkurā senioru organizācijā dos gan Jums prieku un arī mums gandarījumu par  organizāciju paplašināšanos.

Aivars Circens,
Gulbenes novada pensionāru b-bas  ,,Atspulgs5"
valdes pr-ja vietnieks