Aina PoisaJa vēlies uzzināt dzīves mērķu uzstādīšanas un motivācijas nepazaudēšanas formulu, tad pievienojies 6.decembrī plkst. 16:00 Gulbenes novada pašvaldības administrācijas 3.stāva zālē uz tikšanos ar psihoterapeiti Ainu Poišu.
Ja vēlies uzlabot savu pašmotivāciju un iemācīties efektīvāk izmantot savu laiku, tad   piesakies šeit.

Projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/004) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

Poisa