Novada masu medijos jau tika publicēta ziņa par Gulbenes pilsētas pensionāru biedrības sadarbībā ar Gulbenes novada pašvaldību organizēto Ziemasvētkiem un Jaunajam gadam veltīto pasākumu Gulbenes kultūras centrā 2019.gada 17.decembrī plkst. 13.00, uz kuru aicināti visi pilsētas pensionāri, līdz ņemot tikai labu garastāvokli.

Tā kā tomēr tiek prognozēti tīri ziemīgi laika apstākļi., bet pat labākos laika apstākļos dažiem pensionāriem ir grūtības pārvarēt lielākus attālumus, tad pilsētas pārvalde piedāvā savu transporta līdzekli, lai aizvizinātu uz pasākum un vēlāk arī no tā tos pensionārus, kuriem ir vēlēšanās piedalīties, bet ar varēšanu nokļūt kultūras centrā ir problēmas.

Lai varētu noorganizēt savlaicīgu nokļūšanu centrā, lūdzu pensionārus, kuriem ir vajadzība šādā transporta pakalpojumā, līdz 2019.gada 13.decembrim par to paziņot Gulbenes pilsētas pensionāru biedrības valdes priekšsēdētājas vietniekam Aivaram Circenam uz telefona nr. 29143063 vai uz biedrības e=pastu – , paziņojot adresi, kurā automašīnai būs jāierodas, un telefona nr., pa kuru varēs paziņot, ap cikiem tā ieradīsies.

Uz tikšanos kultūras centrā!

Gulbenes pilsētas pensionāru biedrības
valdes priekšsēdētājas vietnieks Aivars Circens