Lai arī dabā nekas neliecina, ka tuvojas gada jaukākie un svinētākie svētki, tomēr kalendārs ir nepielūdzams un informē, ka gads nu jau pēc brīža būs beidzies, sakarā ar ko vēl jāpaspēj radīt sev un citiem skaisto Ziemassvētku sajūtu. Un kā katru gadu, arī šogad kopā Ziemassvētku prieka radīšanai sanāk arī novada pensionāri. Novada pensionāru biedrības “Atspulgs 5” rīkotais svētku sarīkojums gan būs tikai jau 2020.gada 11.janvārī, bet pagastos svētku sagaidīšanas pasākumi gan vēl notiks, gan notiek, gan jau ir notikuši.

IMG 2120 kopija

Tā Ziemassvētku sagaidīšana oficiāli jau 2019.gada 17.decembrī tika izsludināta Gulbenes pilsētas pensionāru biedrībā, kuras rīkotais pasākums Gulbenes kultūras centrā pulcināja priekš Gulbenes ierastās pasivitātes pietiekoši lielu senioru pulku.  Lai arī šogad rocība nebija tik liela, tomēr cienasts uz galdiem neizpalika, kafijas tasēs kūpēja, dzīvās mūzikas muzikanta Andra izpildījumā skaņās valšos griezās pāri.

Un bija patīkami, ka, neskatoties uz grūtībām, arī pašvaldība izteica vēlmi palīdzēt sarīkot  pensionāriem svētku sajūtu. Kaut vai pilsētas vadītāja Ginta Āboliņa organizētais transports pensionāru, kuriem bija tāda nepieciešamība, atvizināšanai uz pasākumu un no tā uz mājām. Kaut vai novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieka Anda Caunīša pasniegtais pīrāgs, sociālā dienesta vadītāja Jāņa Antaņeviča uzdāvinātie našķi. It kā sīkumi, bet patīkami, ka ir atsaucība, ir izpratne un sadarbība. Un tikai no sīkumiem rodas arī lielas lietas. Protams, īpašas jūtas izsauca ilggadējā  pensionāru sadarbības partnera – Gulbenes novada valsts ģimnāzijas skolotājas Ivetas Zvaigznes izteiktie atzinības vārdi šīs skolas audzēkņu kopējām “omītēm”. Un neiztika arī bez Gulbenes novada pensionāru biedrības “Atspulgs 5” vadītājas Annas Vīgantes cildinājuma un pateicības vārdiem pilsētas pensionāru aktivitātei, pensionāru kustības Gulbenes pilsētā un novadā dibinātājas Mirdzas Astrīdas Kušķes patīkamā notiekošā vērtējuma. Tas viss neapstrīdami apliecināja, ka svētku gaidīšanas laiks ir sācies, svētki nenovēršami tuvojas.

Bet visīstāko svētku sajūtu radīja koncerts. Nu bija tas neliels, taču atsaucība tam no publikas puses bija apgriezti proporcionāli liela. Patīkamākais bija tas, ka arī šogad pilsētas pensionāru biedrības valde spēja organizēt koncertu bez viesmākslinieku uzaicināšanas, jo mums taču ir pietiekoši daudz savu mākslinieku. Lielāku vai mazāku, bet vienādi labu un iedzīvotāju atzītu. Domāju, ka pilsētā neviens nav jāiepazīstina ar vīru ansambļa “Namejs” spējām, jo šis koris ir pazīstams ne tikai novadā, bet pat ārpus valsts robežām. Noteikti, ka daudzi ir aplaudējuši optimistiskajām un spriganajām deju grupas “HABIBI” dalībniecēm, kuru repertuārs krasi atšķiras no tradicionālo Latvijā deju kopu iestudētā. Tāpat daudziem pilsētas iedzīvotājiem nav sveša saksafoniste Vineta. Un visi viņi bija šajā koncertā. Bet vēl bez tā skaista un tautiska bija arī jaunās mākslinieces Terēzes dziedātā tautas dziesma, kurai pavadījums bija pašas mākslinieces radītājās kokles skaņās. Un lielākā daļas no klātesošajiem dziedāja līdzi, Tāpat Terēze kopā ar “HABIBI” vadītāju Valdu spēja iekustināt gandrīz visu zāli, iesaistot seniorus tiem neraksturīgā un ātrā rotaļā “Kaza un vilks”. Ar savu uznācienu priecēja arī līnijdeju grupas “Leno” dalībieces.

Tomēr lielākā slodze šoreiz bija šā gada sākumā, pateicoties Gulbenes novada pašvaldības finansētai pieaugušo neformālās izglītības programmai “Saskarsmes kultūras pilnveidošana sociālās izolācijas mazināšanai senioru vidū”, izveidotai Gulbenes pensionāru biedrības pensionāru kopai, kuri kultūras darbinieces Astrīdas Vilciņas vadībā apguva teātra mākslas pamatus. Lai arī projekts noslēdzās jau šā gada jūnijā, kad kopa savas spējas atradīja Jāņu dienas pasākumā Tirzas pagastā, kad tai arī tika pielāgots nosaukums – Drāmas kopa “Lāde”, tomēr A.Vilciņa jau uz labdarības pamatiem turpināja sadarbību ar kopu, izveidojot speciāli šim pasākumam veltītu humoristisku uzvedumu, tādejādi dodot iespēju “Lādei” parādīt savu saturu arī pašmāju publikai. Kā tam arī bija jābūt, “jaunie” mākslinieki pirms pasākumu bija acīmredzami uztraukušies, tomēr, domāju,  galarezultāts pārspēja ikviena no viņiem gaidīto, jo publika katru joku, katru anekdoti ( kas mazāk vai vairāk pilnībā bija attiecināms uz mūsu šodienas realitāti ) uztvēra ļoti silti, reizēm aplausu dēļ radot par pārtraukumus uzvedumā. Un pilnīgu kopas saplūšanu ar publiku veidoja kopīgi, “Nameja” vīru virsvadībā, nodziedātā Ziemassvētku himna “Klusa nakts, svēta nakts”.

Kā augsta atzinība kopas centībai atzīstams arī šajā dienā saņemtais Druvienas pagasta uzaicinājums piedalīties ar uzvedumu Jaunā gada pasākumā viņu iedzīvotājiem. Tomēr pats galvenais ir tas, ka šis augstais publikas novērtējums dramatiskajai grupai ir kā stimuls darbības turpināšanai, cerībā, ka novada pašvaldība turpinās arī 2020.gadā finansiāli atbalstīt pieaugušo neformālās izglītības programmas un to skaitā iekļūs ar pilsētas pensionāru biedrības jau iesāktā programma.

Aivars Circens,
Gulbenes pilsētas pensionāru biedrības priekšsēdētājas vietnieks