Kā pēdējais pasākums, veltīts gadu mijai, mūsu novadā bija novada pensionāru biedrības “Atspulgs 5” jau šā gada 11.janvārī rīkotais atpūtas vakars senioriem “Ticot, mīlot un gaidot”, kurš bija necerēti kupli apmeklēts un tika pavadīts tādā tīri lielģimeniskā atmosfērā.

Kaut gan tas nebija vienīgais pasākums šajā gadu mijā, kura veidošanā savu plaukstu pielika un kurā savu radošo darbu atrādīja “Atspulgs 5” dalībnieki. Tā jau 18.decembrī novada pensionāru biedrības vadītāja  Anna Vīgante, vienojoties ar Galgauskas pagasta pārvaldi un  pagasta pensionāru kopas vadītāju, organizēja biedrības valdes atklātu sanāksmi Galgauskas kultūras centrā, kas faktiski bija tādas nelielas Galgauskas pagasta pensionāru Ziemassvētku sagaidīšanas svinības ar  biedrības sponsoru dāvātajiem našķiem, kādu dzērienu un pašu sagatavotajiem groziņiem, ar pašu ansambļa “Veišu muzikanti” un arī vietējās izcelsmes mākslinieces Ingas Deigeles sniegto koncertiņu.. Jāpiebilst, ka uz uzaicinājumu atsaucās pagasta vadība ar vadītāju Jāni Kupci priekšgalā, un pasākumu pietiekoši plaši apmeklēja arī tuvāko pagastu pensionāri. Domāju, ka patīkamus mirkļus sagādāja arī Latvijas pensionāru federācijas sadarbības partnera – higiēnas preču ražotāja “SENI”- ar Annas Vīgantes starpniecību pasniegtās dāvaniņas.

Galgauska

Tajā pat dienā svarīgs pasākums, apvienots ar nelielu Ziemassvētku sagaidīšanas brīdi, notika arī Beļavas pagastā, kur seniori atjaunoja savu aktīvo darbību ar jaunas kopas izveidošanu un jaunas valdes ar  Judīti Cingleri kā vadītāju ievēlēšanu. Lai arī pasākums nebija kupli apmeklēts kas mūsu platuma grādos ir parasta un pierasta parādība, tomēr visus sanākušos sagaidīja pagasta vadītājs Aivars Rakstiņš un tiem, kas bija ieradušies, nelielais Ingas Kalniņas sniegtais koncerts, pasēdēšana pēc tam pie kafijas vai tējas krūzes, pamielojoties ar kādu saldumu, kā arī Annas Vīgantes pasniegtās “SENI”  sarūpētās dāvaniņas, radīja svētku sajūtu.

Beļava

4.janvārī senioriem atpūtas vakars bija organizēts arī Druvienas pagastā, kur tik tiešām bija jūtams, kā arī pagasta vadība atbalsta un ciena savus cilvēkus. Bija gan cienasts, gan bezzaudējumu loterija, gan dzīvā mūzika, bet pats galvenais – bija visu pagasta pensionāru, vecumā no 65 gadiem, kuriem pagājušajā gadā bija apaļas jubilejas, apsveikšana, kuras laikā ne vienreiz vien atskanēja skaļas ovācijas, kad pagasta vadītājs Juris Graumanis uzrunāja 90-gadniekus.

Druviena

Lasītājam var rasties jautājums – kāds gan šim pasākumam ir sakars ar “Atspulgs 5” aktivitātēm. Vistiešākais, jo pagasta seniorus priecēt ar savu humoristisko uzvedumu bija uzaicināta plašākās  “Atspulgs 5” dalīborganizācijas – Gulbenes pilsētas pensionāru biedrības – dramatiskā kopā “Lāde”, kā arī ar savu repertuāru priecēja Tirzas sieviešu vokālais ansamblis “Atmiņu lietas”, kurā ir arī novada pensionāru biedrības dalībnieces, t.sk., arī jaunā Tirzas pagasta pensionāru kopas, kura savu darbību atjaunoja tikai pagājušā gada decembrī, vadītāja Antra Bariņa.

Tas nozīmē tikai vienu – “Atspulgs 5” biedri ir aktīvi, kļūst vēl aktīvāki un šīs aktivitātes ir redzamas visā novadā. tomēr vēl jāatgriežas pie pagājušā  gada centrālā noslēdzošā pasākuma Gulbenes kultūras centrā, lai arī tas notika jau jaunajā gadā.

Arī šoreiz iztika bez viesmākslinieku ar skaļiem vārdiem uzaicināšanas, tomēr viesi bija un pasākuma apmeklētājus ar koncertu priecēja ne tikai savējie - Lizuma pagasta  jauktais koris un  Gulbenes kultūras centra senioru deju kolektīvs “Vērdiņš”, bet arī attālākie kaimiņi - Naukšēnu novada radošā apvienība “Krelles”. Ļoti patīkami bija, ka pasākumu apmeklēja gan mūsu novada gandrīz visu pagastu seniori, gan ciemos ieradās arī pensionāru biedrību pārstāvji no Cēsīm un Amatas. Daudz skaistu apsveikumu un pateicības vārdu gan no minētajiem viesiem, gan no novada pašvaldības vadītāja Normunda  Audziša, kurš pie tam apsolīja arī pilnīgu pretimnākšanu visām pensionāru aktivitātēm, novada sociālā dienesta vadītāja Jāņa Antaņeviča, novada kultūras nodaļas vadītājas Gundegas Ķikustes izskanēja Gulbenes novada pensionāru biedrības priekšsēdētājai Annai Vīgantei, pateicoties kuras nerimstošajai enerģijai arī ir izveidojusies ne tikai viena spēcīga biedrība, ar draugiem visā Latvijā un ārpus tās, bet arī draudzīga sadarbība paplašinās starp novada atsevišķām pensionāru biedrībām un kopām. Nevar neatzīmēt to, kas arī izskanēja pasākumā, ka Gulbenes novadā no visu līmeņu pārvaldes struktūrām ir jūtama pretimnākšana un atbalsts pensionāru struktūrām, kas Latvijā nav visai plaši izplatīta. Par to novada vadībai, kuras pārstāvji, kā katru gadu, arī šoreiz atbalstīja pasākumu ne tikai ar savu klātbūtni, tika atsevišķa pateicība.  Pateicības vārdi tika izteikti visiem, kas jebkādā veidā rod iespēju atbalstīt pensionāru aktivitātes, palīdzot kaut ar sīkumiņu, bet palīdzot.

Gulbene

Kā jau gada svarīgākajā pasākumā, novada pensionāru saimes vadītāja Anna Vīgante arī atskaitījās par paveikto iepriekšējā gadā. Viss nav uzskaitāms, bet par būtiskāko jāatzīmē : - labdarības darbu, lai palīdzētu vientuļajiem pensionāriem, pansionātos esošajiem senioriem: - mūžizglītības  attīstīšanu pensionāru vidū; - veselības saglabāšanas pasākumus, - pieredzes apmaiņu un sadraudzību gan ar kaimiņu novadiem, gan ārpus valsts robežām, - koncertdarbību, jo pensionāri ir aktīvi kā dziedātāji, tā arī dejotāji; - tradīciju veidošana un kopšana.

Lai arī lielā mērā pensionāru aktivitātes ir atkarīgas no līdzekļiem, ko tiem piešķir pašvaldība un ziedo kāds labvēlis, šoreiz arī paši pensionāri bija izlēmuši kaut ar mazumiņu savu iespēju robežās palīdzēt tiem, kuriem palīdzība ir arī vajadzīga.  Arī pasākums notika zīmīgā datumā - Starptautiskajā pateicības dienā, tādēļ,  saskaņojot savu darbību ar sadarbības partneri – “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienību”, bija lemts ziedot līdzekļus bērnu atpūtas stūrīša izveidei slimnīcā. Ziedojumu uzreiz arī saņēma un pateicību par pensionāru atsaucību izteica  minētās apvienības izpilddirektora vietas izpildītāja Lana Upīte. Saziedotais varbūt arī ir sīkums – 174.45 euro, dzirdot kā tiek miljoniem ziedots partijām, bet tas ir no sirds, bet ne ar jautājumu – kas man par to būs, ko mēs nereti dzirdam no dažādiem tautas priekšstāvjiem. Priekš šāda labdarības pasākuma, kā uzsvēra Lana Upīte, tā ir vērā ņemama summa, par kuras izlietojumu  pensionāru biedrības valde saņems pilnīgu atskaiti, par ko tiks informēti visi novada pensionāri.

Arī šogad neizpalika skaisti apsveikuma vārdi, kas, cerams, kļūs par tradīciju, iepriekšējā gada “apaļajiem” jubilāriem, kuri, lai paliktu ilgāk atmiņā, tika apstiprināti ar nelielām dāvaniņām. Un tā vārds pēc vārda, priekšnesums pēc priekšnesuma, papildinot tos ar kādu kafijas, tējas vai cita dzēriena tasi un kaut ko gan no kopējā, gan no  pašu sagatavoto groziņu satura, līdz nemanot pagāja stundas, aiz kultūras centra sienām jau bija tumsa, kas liecināja, ka laiks kā jebkurā atpūtas vakarā ir izlocīt kājas jestras mūzikas pavadībā, Par to parūpējās Naukšēnu novada radošā apvienība “Krelles” gan ar humoru, gan deju ritmiem, un viņiem piekritēji zālē nebija mazums. Ar skaistajām mūzikas skaņām arī vakars beidzās, bet apmeklētājiem pienāca laiks visu redzēto un dzirdēto apspriest. lai pēcāk biedrības valdei varētu ieteikt, kas bija labs, un  kādi uzlabojumi vajadzīgi, lai šāds pasākums noritētu vēl patīkamāk.

Aivars Circens,
Gulbenes novada pensionāru biedrības “Atspulgs 5”
valdes priekšsēdētājas vietnieks