Lejasciema pagasta biedrība ,,Sporta klubs ,,Lejasciems”” ir realizējusi projektu ,,Izturība-veselības ķīla!”. Tā ietvaros ir izveidots vingrošanas laukums ģimenēm un strītbola laukums pie jau esošās aktivitāšu trases, lai stiprinātu paaudžu kopā būšanu un pilnveidotu iedzīvotāju iespēju pavadīt veselīgi, saturīgi brīvo laiku. Trase ir brīvi pieejama pagasta un novada iedzīvotājiem dažādu sporta aktivitāšu veikšanai: skrituļslidošanai, rollerslēpošanai un ģimenēm ar maziem riteņbraucējiem.

Lasma

Tāpat projekta ietvaros jau esošā aktivitāšu trase ir papildināta ar ķermeņa augšdaļas un roku muskulatūras universiālu trenažieri, ar kura palīdzību cilvēki varē uzlabot savu fizisko sagatavotību. Tas ir neatsverams atbalsts jaunajiem sportistiem sagatavošanās periodā, distanču slēpotājiem, jo pasaulē tiek praktizēta stumšanās tehnika distanču slēpošanā.
Biedrības dibinātāji un biedri ir priecīgi par iespēju, kas paveras realizējot šo projektu lauku bērniem, jo ne tikai lielu pilsētu bērni ir pelnījuši vasarā brīvo laiku pavadīt interesantās sportiskās aktivitātēs. Pateicoties realizētajiem projektiem, sponsoriem, atbalstītājiem un SK ,,Lejasciems” vecākiem, pagājušajā sezonā tika izcīnītas 13 Latvijas čempionāta medaļas, tas izcīnīt bija iespējams tikai pateicoties komandas darbam.
Lai labiekārtotu trasi, savu ieguldījumu ir devuši ļoti daudzi cilvēki un iestādes: SIA “Rubate”, SIA “RCI Gulbene”, SIA “SILMALAS”, Gulbenes novada pašvaldība, Lejasciema pagasta pārvalde, SIA “GM MEŽS”. Paldies visiem par palīdzību projekta tapšanā un īstenošanā.

Projekta Nr. 19-07-AL05-A019.2201-000005 “Izturība- veselības ķīla!” kopējās attiecināmās izmaksas ir 23552,52 EUR, no tām ir Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai (ELFLA) publiskais finansējums ir 21197,26 EUR, un, Gulbenes novada pašvaldības līdz finansējums ir 2355,25 EUR.

Projekts tika īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” un pamatojoties uz biedrības “SATEKA” izstrādāto sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2015.- 2020.gadam ietvaros.

leaders

Valērijs Gabdulļins, biedrības “Sporta klubs “Lejasciems”  valdes priekšsēdētājs