26. septembra priekšpusdienā Līgo pagasta centrā pie šūpolēm, kur šovasar notika labiekārtošanas darbi, iedzīvotāji pulcējās uz Miķeļdienas aktivitāšu maratonu. Pasākuma laikā iedzīvotāji varēja iegādāties kādu čaklu saimnieču darinātu gardumu, piedalīties dažādās rudenīgās aktivitātēs un mieloties ar karstu zupu.

Neskatoties uz nelabvēlīgiem laika apstākļiem, sanākušie labprāt iesaistījās ražas svētku norisēs arī zem jaunās lapenītes jumta. Jāpiebilst, ka tā tapusi sadarbībā ar biedrību ‘’Sateka’’. Līgo pagasta jauniešu iniciatīvas grupa ‘’Līgo puiši!’’ pavasarī guva atbalstu Mazo projektu konkursā, iesniedzot projektu ‘’Līgo pagasta sabiedriski pieejamās teritorijas labiekārtošanas aktivitātes ‘’Mēs savam pagastam!’’’’.

Pasākuma laikā, notika arī projekta sadarbības partneru – Z/S ‘’Maldupi’’ īpašnieka Jura Krēsliņa , SIA ‘’Tigras’’ īpašnieka Arta Burķīša sumināšana. Lapenes jumtu rotā vējrādis ar saules zīmi, kuru izgatavoja vietējais meistars Dzintars Dzenis un dāvināja Līgo pagasta pārvaldei. Labiekārtošanas darbos brīvprātīgi iesaistījās 23 pagasta iedzīvotāji, veicot dažādus, prasmēm un spējām atbilstošus darbus.

Līgo kultūras nama vadītāja Kristīne Bekmane