Drukāt
serav01 Pateicoties Meža attīstības fonda finansējumam, Latvijas Pašvaldību savienības projekta „Latvijas iedzīvotāji kopā nākotnes mežam” ietvaros Gulbenes novada Lejasciema pagastā mežā pie sēravota labiekārtota atpūtas vieta.

Īstenojot projektu ir izgatavota un uzstādīta koka lapene, galds, soli un atkritumu tvertne. Jaunais izveidotais objekts labi iekļaujas meža vidē un padara atpūtas vietu pie Sēravota sakoptāku, dodot iespēju gan pagasta iedzīvotājiem, gan tūristiem, kas apmeklē šo dabas objektu, ērti atpūsties un baudīt simtgadīgā meža, Gaujas tuvuma un Sēravota burvību.

Atpūtas vietas labiekārtošanu – koka lapenes, galda un solu izgatavošanas un uzstādīšanas darbus veica SIA “Gan Co” sadarbībā ar Lejasciema pagasta pārvaldes darbiniekiem. Projekta realizēšanai izlietoti Meža attīstības fonda piešķirtie līdzekļi 550,00 EUR apmērā un pagasta pārvaldes līdzfinansējums.

Dace Milne