Lai arī Gulbenes novada seniori kopumā tiek saukti par vieniem no aktīvākajiem valstī, kam noteikti ir pamats, tomēr, lasot komentārus pēc kārtējā kādas pensionāru biedrības pasākuma, redzams, ka ar informācijas apguvi senioriem ir zināmas grūtības. Tāpēc domāju, ka ir lietderīgi informāciju par tuvākiem un tālākiem, plašākiem un ne tik plašiem pasākumiem sniegt biežāk un daudzveidīgāk. Gan ar afišām uz ziņojumu dēļiem pirms pašiem pasākumiem, gan  Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā, gan “Gulbenes Novada Ziņās”, gan “Dzirkstelē”. Kā citiem, tā arī pensionāru biedrībās plāni ir gan īstermiņā, gan ilgtermiņā, bet šogad šis būs pirmais šādas informācijas apkopojums.

Sākšu šoreiz ar Gulbenes novada pensionāru biedrības “Atspulgs 5” gan pašu plānotajiem pasākumiem, gan pasākumiem, kuros biedrības biedri lielākā vai mazākā pulkā aicināti piedalīties, jo jau 18.martā pēc biedrības valdes priekšsēdētājas Annas Vīgantes lielām pūlēm ir organizēts viens no galvenajiem pasākums novada pensionāriem – tematiska atklātā biedrības valdes locekļu tikšanās ar Latvijas Pensionāru Federācijas priekšsēdētāju Aiju Barču un priekšsēdētājas vietnieci Dzintru Žildi par tēmu “Kā dzīvo un kā izdzīvo mūsdienās pensionāri. Kas tiek darīts pensionāru dzīves uzlabošanai?”, kurā ceram sagaidīt arī Veselības ministrijas pārstāvi. Uz tikšanos, kura notiks 18.martā plkst. 10.00 Gulbenes kultūras centrā, tiek aicināti ne tikai novada seniori, bet arī jebkurš interesants, kuram rūp minētā tēma.

Bet pirms tam, jau 10.03. plkst. 10.00 Gulbenes kultūras centrā aicinām uz tikšanos ar etiķetes un protokola speciālisti Aiju Strautmani.

19.03. pēc vienas no koalīcijas partiju uzaicinājuma Gulbenes novada pensionāru biedrības ,,Atspulgs 5" izbraukuma valdes sēde notiks Rīgā, Saeimā, iepazīstoties ar Saeimas darbu un piedaloties tās aktivitātēs.

Visus novada seniorus biedrības valde jau savlaicīgi lūdz meistarus pieteikt savu dalību Latvijas Pensionāru Federācijas organizētajā Senioru Lieldienu tirdziņā, kas notiks no 9. līdz 12.aprīlim.

18.04. plānota piedalīšanās  ar novada senioru dziesmu ansambli Ķekavas pensionāru organizētajā sadraudzības pasākumā ,,Dzīve, lai dzīvotu un dziedātu"
Aprīlī novada pagasta pensionāru organizācijas veiks izpētes darbu savos pagastos par senioru kritiskajiem sadzīves apstākļiem un apkopos viedokļus, kas būtu darāms  situācijas uzlabošanai. 

Maijā, tāpat kā katru gadu, seniori ir vieni no aktīvākajiem  Balto galdauta svētku atbalstītājiem un  dalībniekiem gan pilsētā, gan pagastos. 

Jūnijs ir bagāts ar daudziem darbiem, arī braukšanu ciemos, bet ne kā skatītājiem, bet gan kā aktīviem dalībniekiem:

4.06. tikšanās ar Amatas pensionāru delegāciju pieredzes apmaiņā.

5.06. Rankā sadarbībā ar novada vadību un Rankas pagasta pārvaldi Rankā tiks organizēti Senioru sporta svētki.

11.06. piedalīšanās Rīgas Senioru svētkos Esplanādē ,,Zelta ritmi".

21.06. piedalīšanās Latgales novada 18. Senioru dziesmu un deju svētku festivālā ,,Rūtoj saule, rūtoj bite".

Jūlijs apvieno gan atpūtu, gan arī aktivitātes:

16. - 17. 07. ,,Atspulgs5' organizētā  ekskursija  uz Ziemeļigauniju,

 24.-26. 07. dalība Gulbenes novada svētkos “Izgaršo Gulbeni!”.

Kā jau bija daudzreiz minēts, Gulbenes seniori ir pazīstami ne tikai valstī, bet arī ārpus tās, un tāpēc no Lejasciema pensionāru kopas sadraudzības partneriem ir atnācis ielūgums augustā   piedalīties Starptautiskajā senioru festivālā Austrijā, kur notiks arī radošās darbnīcas un pieredzes apmaiņa ar austriešu senioriem. Pašlaik notiek aktīvi organizēšanas darbi un, ja viss izdosies, tad novada divi senioru kolektīvi piedalīsies šajā festivālā, kas notiks 14.-16.augustā Austrijas pilsētā Grācā.

Tas būtu par tuvākajām novada pensionāru biedrības jau tagad plānotajām aktivitātēm, kuru norises laiks un vieta jau ir saskaņotas.

Patīkami, ka ne mazāk aktīva ir arī pilsētas pensionāru biedrība.

Ja jau novada biedrības informāciju noslēdzu ar sasaisti ar tālām zemēm, tad arī pilsētas biedrības ziņas sākšu ar informāciju par iespēju piedalīties ekskursijā pa Eiropu. 2019. gads gan pilsētas pensionāriem nebija šajā jomā veiksmīgs, jo plānotie tuvāko un tālāko citu valstu apmeklējumi beidzās, pat kārtīgi nesākoties. Bet pensionāri ir neatlaidīgi un, kā saka Gulbenes pilsētas pensionāru biedrības ekskursiju kurators Jānis Mednieks, ieročus krūmos nesameta, līdz ar ko šogad tiek organizēts atkārtots tūrisma brauciens uz Balkānu valstīm.

Jānis Mednieks informē, ka, protams, braucienu organizē cita tūrisma firma, līdz ar ko ir zināmas korektūras gan pašā maršrutā, gan braukšanas termiņos, gan izmaksās u.c. Lai ekskursantu grupa būtu pilnīgi noformēta no viena izbraukšanas punkta, tajā jābūt vismaz 30 dalībniekiem, pretējā gadījumā firma to papildina ar dalībniekiem no citām vietām, vai arī nosaka citu izbraukšanas punktu, kurā ir vairākums dalībnieku. Un tieši tāpēc uz šo brīdi Gulbenes ekskursantu komandā ir vēl vairākas brīvas vietas, kuras būtu vēlams aizņemt pašiem, tādēļ tie, kuri šā gada rudenī vēlas iepazīties ar četrām eksotiskām Balkānu valstīm – Rumāniju, Bulgāriju, Serbiju un Ungāriju, var izmantot šo iespēju, piesakoties ekskursijai līdz š.g. 15.martam.

Pirmā iemaksa 100 euro apmērā martā, pēdējā – pārējā summa – īsi pirms izbraukšanas, daļēji varbūt būs pat iespējama, jau atrodoties autobusā. Izbraukšana grupas nokomplektēšanas gadījumā no Gulbenes 17.septembrī un atgriešanās 26.septembrī.

Kopējā ceļojuma izmaksas tāme ap 500 euro, neieskaitot tajā papildus izdevumus personīgajiem tēriņiem, papildus ekskursijām u.c.

Tuvākas izziņas pa tālruņiem: 29375490 un 29143063.

Tālāk, pievēršoties pilsētas pensionāru biedrības tuvākajiem plāniem, jāpaziņo, ka, neskatoties uz to, ka tālākai pagājušajā gadā jaunizveidotās biedrības teatrālās kopas attīstībai novada pašvaldības rīkotā pieaugošo apmācību projekta ietvaros šogad līdzekļus iegūt neizdevās, pateicoties kopas runas mākslas, aktiermākslas pasniedzējas, uzvedumu scenāristes un režisores Astrīdas Vilciņas nesavtībai, ziedojot gan savu laiku, gan līdzekļus, kā arī pateicoties pašu kopas dalībnieku vēlmei turpināt savu darbību, ieguldot pasākumā savus līdzekļus, kopā, kura no skatītāju puses jau ir nokrustīta  par Drāmas kopu “Lāde”, turpinās pastāvēt un priecēs interesentus arī ar kādu jaunu un jauku izklaidi. Ja kādam ir vēlme “iekāpt Lādē”, tad Gulbenes pilsētas pensionāru biedrības durvis Gulbenē, Vidus ielā – 7 ir atvērtas vismaz trīs dienas nedēļā visiem interesentiem, bet pirmdienās plkst. 10.00  notiek tieši teātrālās kopas mēģinājumi.

Bet to, kas pa šo laiku pēc Jaungada uzveduma, ar kuru tika uzjautrināti ne tikai pilsētas seniori, bet arī svinētāji Druvienā, ir pa jaunam ievietots “Lādē”, visiem interesentiem būs iespējams noskaidrot kopas uzvedumā “Ak, pavasar!” Gulbenes kultūras centrā 27.martā plkst. 14.00.

Papildinot Balto galdautu svinēšanas tradīcijas, 5.maijā plkst. 13.00 Gulbenes kultūras centrā Gulbenes pilsētas pensionāru biedrība rīko biedrības  karoga svētkus, kuros priecēt Gulbenes skatītājus ir izteikuši vēlmi Lielvārdes senioru dramatiskā kolektīva “Paši” dalībnieki ar Skaidrītes Tiļakas režisēto izrādi “Kā Tomu Tenis ar nāvi cīnījās”. Ar šo kolektīvu Gulbenes skatītājiem jau ir bijusi iespēja iepazīties, pārliecinoties par tā profesionālismu. Arī uz šo pasākumu ir lūgti visi interesenti.

18.jūnijā tiek organizēta senioru ekskursija uz Aglonu un Preiļiem, bet 29.-30.jūlijā tiks atkārtota neizdevusies pagājušajā gadā ekskursija uz Sāremu, taču dalība šajās ekskursijās, ņemot vērā dalības maksājumus, gan būtu iepriekš saskaņojama ar biedrības valdes priekšsēdētāju Astrīdu Saveļjevu personiski vai pa telefonu 28613326.

Gan Gulbenes novada, gan pilsētas pensionāru biedrību valdes lūdz visus seniorus, jo pasākumi lielākoties ir adresēti  tieši viņiem, būt atsaucīgiem, aktīviem un savu iespēju robežās piedalīties rīkotajos pasākumos!

Aivars Circens